С три отделни постановления Министерският съвет одобри допълнителни трансфери за близо 2,838 млн. лв. по бюджетите на общини. Средствата, които са предвидени в бюджета, ще бъдат използвани за финансиране на различни образователни дейности.
Със 736 896 лв. по Националната програма „Училището – територия на учениците" се осигуряват условия за целодневна организация на образователно-възпитателния процес на учениците от начален етап и се създават възможности за достатъчно време за усвояването на учебния материал и поддържане на трайни знания.

Частните училища и детски градини вече ще получават държавна субсидия.
Това решиха депутатите, като приеха на второ четене промени в Закона за предучилищното и училищното образование, внесени от ГЕРБ, съобщиха "Фокус" и БГНЕС.

Държавата ще отпусне допълнително финансиране в размер на 20 млн. лв. за по-високите възнаграждения в последните три месеца от годината. Това съобщи в Русе президентът на КНСБ Пламен Димитров.

„Като учител с 30 годишен опит, аз не виждам основание за промяна" - тази реплика и до ден днешен се чува при коментари на учители от Полша за бъдещето на образованието им. А ето и репликата, която използват над 6000 български педагози, които трябва да отидат на преквалификация: „Не искам, аз съм пред пенсия и няма за кога". Въпросните педагози са над 8 на сто от всички преподаватели у нас.

В бр. 62 на Държавен вестник от 14.08.2015 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета. Според изменението на наредбата от училищата отпада воденето на материалната книга за взетите учебни часове. Премахването на материалните книги ще постигне намаляване на административните задължения на учителите по ежедневното водене на този документ. Темите на уроците ще се вписват в дневниците на група/ клас.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg