Средствата се предоставят от бюджета на МОН
В Държавен вестник, бр. 31 от 19.04.2016 г. е обнародвано Постановление № 79 от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти. Според постановлението ще се осигуряват за безвъзмездно ползване:

Първите две събития от националната кампания "Дни на приобщаването" 2016 -в Нови Искър и Ботевград
На 15 април бе отблязан 8-мия рожден ден на най-скоро създаденото българско училище - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Ботевград. То е част от Програмата "Едно училище за всички", която Център за приобщаващо образование развива с подкрепата на Фондация „Америка за България" в последните две години.

Кампания „Дни на приобщаването" 2016 стартира на 11 април и ще продължи до края на месец юни. Увлечени са учители, родители и деца, а целта е да се покажат добри приобщаващи образователни практики. Инициативата е на Център за приобщаващо образование като част от работата по Програмата "Едно училище за всички".

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери за финансово подпомагане дейността на извънучилищните педагогически учреждения за настоящата година. Общо 4 219 763 лв. се разпределят по бюджетите на общините, финансиращи извънучилищни педагогически учреждения.

Утвърдени са нови правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2016 година

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg