Образованието е приоритет на СО и зад това стоят около 130 милиона лева в строежа на нови детски градини, както и 100 милиона за ремонти. Това каза Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община по време на инициативата "Образование България 2030", предаде репортер наАгенция „Фокус". „От 2007 година успяхме да разкрием над 12 000 места в детските градини. Построихме над 70 нови детски градини. За миналата година завършваме 8 започваме да строим нови 8. Успяхме да защитим задължителното предучилищно образование за децата", каза тя.

Облекчава се процедурата за получаване на удостоверения за признаване в чужбина на квалификация по професия, придобита в България. Такава договореност постигнаха просветният министър Тодор Танев и директорът на Националния център за информация и документация Ваня Грашкина. За улеснение на гражданите две услуги се сливат в една и удостоверението вече ще се издава на едно гише.

Наредбата не е променяна от 1999 г.
В сайта на МОН е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 29.12.1996 г. за условията за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени.

В Държавен вестник, бр. 19 от 13 март 2015 г., е публикувано Постановление № 50 от 6 март 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. Направените изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) основно са свързани с промените в Кодекса за социалното осигуряване от края на миналата година (изм. и доп., ДВ. бр. 107 от 24 декември 2014 г.).

Почти 20 млн. лв. има за оптимизация на училищната мрежа

45.5 млн. лв. ще бъде бюджетът за десетте национални програми в средното образование за 2015 г. Това предвижда проект на постановление, подготвен от министерството на образованието и публикуван за обществено обсъждане. С националните програми на проектен принцип или централно от просветното ведомство се дофинансират дейности, за които в бюджета не са предвидени средства или отпуснатите не са достатъчни. Тази година бюджетът на програмите е двойно по-нисък в сравнение с 2014 г., когато само за програмата "Модернизация на материалната база в училище" бяха предвидени над 44 млн. лв. Тази година обаче МОН не предвижда специална възможност за модернизация на материалната база в училищата и детските градини. По-инициативните учебни заведения ще трябва да търсят други възможности за осъвременяване на кабинетите и физкултурните салони.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg