ПРОДЪЛЖАВА АБОНАМЕНТЪТ
ЗА 2016 ГОДИНА
Уважаеми колеги, и за 2016 година
направете абонамент
за списанията на издателство „Образование"

 

Списание „Дом, дете, детска градина" –
каталожен № 1259
Гл. редактор Проф. д-р Ирина Колева

Списание „Организация и управление на
училището и детската градина" –
каталожен № 1550
Редакционен екип:
Венцислав Крумов & Райна Петрова

Списание „Образование"
каталожен № 1551
Гл. редактор Венцислав Крумов

Абонаментът можете да извършите
във всеки пощенски клон
до 15 януари 2016 година.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg