С анекса се определят нови минимални работни заплати
На 09.11.2015 г. между Министерството на образованието и науката, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружението на директорите в средното образование в Република България, Синдиката на българските учители, Синдикат „Образование" към Конфедерацията на труда „Подкрепа" и Независимия учителски синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в България е подписан анекс към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2015 г. (изм. и доп. с анекс от 19.12.2014 г.).

Повече ще са часовете по БЕЛ и математика в училище

Нова образователна структура на МОН предвижда повече часове по БЕЛ, математика, история и география в училище, реже часове по биология, музика, физическо.

На добра развръзка се радват хиляди учители, които са се възползвали от ранното пенсиониране. Заради законодателни неуредици те щяха да са с намалени пенсии по-дълго време.

ЗАЕДНО В ЧАС

Годишната конференция Образование 2015 ще се проведе на 13 и 14 ноември в София

● Как да постигнем споделена визия за промяна на българското образование - примерът на Образование България 2030?
● Kак да подобрим когнитивните и социално-емоционални умения на младите българи - изводи от проучване на Световната банка?
● Какви политики и реформи водят до значително подобрение в образователните резултати – опитът на Полша?
● Как да бъде насърчено новаторското мислене в образователната система – опитът на Бразилия?
● Как да подкрепим ученици от уязвими общности и различни националности да постигат отлични резултати – споделен опит от Великобритания?

Три ведомства с увеличения от 10% месечно от януари

Със 70 лева ще бъдат увеличени средно учителските заплати, считано от 1 октомври тази година, обяви шефката на синдиката на българските учители Янка Такева след среща с премиера Бойко Борисов и финансовия министър Владислав Горанов.В сряда правителството ще отпусне 20 млн. лева за това увеличение, а за бюджета за догодина са заложени допълнително 90 млн. лева, за да бъде продължено.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg