Правителството отпусна 11 522 146 лв. допълнителни трансфери по бюджетите на общините. Средствата са за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата им в друго населено място и обратно. Изчислени са при индикативна бройка от 15 434 лица.

Шофьорите, които превозват деца, трябва да са минали предпътен медицински преглед. Освен с дрегер вероятно ще бъде проверявано кръвното им налягане, както и дали са в кондиция, за да возят хора. Училищните директори трябва да бъдат информирани за резултатите от прегледа, както и за това дали автобусите, които ще возят ученици, са технически изправни.Това е част от проект за дейностите, свързани с обучението по безопасност на движението по пътища, изготвен от МОН, пише "Стандарт". Освен това се иска също маршрутът при междуселищни превози да бъде утвърден съвместно с общинските власти, както и с Пътна полиция.

Целта на конкурса е младите хора:

-да открият красотата в слънчевите багри, руни, знаци, форми, орнаменти, втъкани в народната носия от родното място, като ги извадят от раклата на баба или потърсят в Етнографския музей и сбирки;

Министър Кунева: в учебното съдържание има превес на изучаването на национална история и литература
В новото учебно съдържание има превес на изучаването на знания и формирането на отношения към национална история и литература на България. Това заяви по време на парламентарния контрол вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева в отговор на върпос на депутати от БСП за политиката на правителството за изготвянето на учебните програми за средното образование по история и литература.

Резултатите от атестирането като част от кариерното развитие
На всеки 4 години учители и педагогически специалисти ще бъдат атестирани от атестационна комисия. В Закона за предучилищното и училищното образование е записано, че освен за кариерното развитие, оценката от атестирането може да служи и за насочване за повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания педагогически специалист. Предвижда се една година подкрепа за педагог, който е получил най-ниска оценка. Ако след тази една година, през която той ще получи подкрепа, атестационната му оценка е отново ниска, той трябва да бъде освободен от длъжност.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg