Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" е обезпокоен от резултатите в последното издание на проучването PISA за 2022 г., показали за пореден път ниска функционална грамотност на българските ученици. Делът на българските ученици под критичния праг на постижения в трите изследвани области е тревожно голям – 54% по математика, 53% по четене и 48% по природни науки.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" е безкрайно обезпокоен от липсата на национална стратегия и ефективна политика за прибиране и задържане на някои деца и ученици в образователните институции.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

В подкрепа
на стачкуващите братя и сестри миньори и енергетици

Скъпи синдикални братя и сестри,

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" категорично застава зад протеста на нашите братя и сестри, работещи в енергийния и въгледобивния сектор, членове на Федерация „Енергетика" и Синдикалната Миньорска федерация „Подкрепа", за правото им на труд, запазване на работните им места и плавен преход към енергийна независимост!

ПОЗИЦИЯ

На Синдикат „Образование" по повод на безмерната и засилваща се агресия в българското общество.

България днес е обхваната от последствията на моралната разруха от последните десетилетия. Крахът на традиционните ценности руши имунната система на гражданското общество. Налагания с години култ на мутрите и чалга културата, разбива традиционните християнски добродетели. Вече десетилетия неограничената и обхваната от порока свобода манифестира в българското общество, медии и училище. И взима своите жертви - нашите деца и пораснали ученици.

Синдикат "Образование" направи национално проучване, относно ефективността на готвените промените в Наредба № 11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, в частта по отношение на ограничаване на домашните работи.
На въпросите:

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg