Отрасловият съвет одобри програмите за II, VI и VIII клас
Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование обсъди и прие учебните програми за II, VI и VIII клас с направените предложения и становища на свое заседание в петък вечерта.


В него взеха участие представители на национално представени синдикални и работодателски организации, директори на дирекции, както и експерти от Министерството на образованието и науката. В заседанието участва и заместник-министърът Диян Стаматов. Членовете на съвета одобриха и графика за обученията на експерти и педагогически специалисти за прилагане на новите учебни програми и стандарти.
Представените на съвета програми за II, VI и VIII клас по български език и литература, история и цивилизации, музика, и графикът на обученията отразяват получените становища в хода на обсъжданията. Очаква се идната седмица те да бъдат представени официално и одобрени от министъра на образованието и науката.
Социалните партньори потвърдиха ефективността на цялостната организация на Министерството на образованието и науката за подготовка на системата на средното образование за промените, които настъпват след 1 август 2016 г., когато влиза в сила Закона за предучилищното и училищното образование.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg