Със заповед на министър Меглена Кунева 19 май (четвъртък) е обявен за неучебен ден. На 14 май ще се учи. Тя подкрепи идеята в бележниците да се пишат и похвали.

Празникът на най-голямото основно училище в София 104 ОУ "Захари Стоянов" е част от националната кампания "Дни на приобщаването" 2016

4 май 2016 г., София

На 23 април 2016 в Младежкия дом В Хасково се състоя 10-та юбилейна среща на доброволческата организация Национален форум моето дете. Сред специалните гости на събrтието беше и секретарят на МКБППМН на Община Кубрат - Надие Карагьозова, която, според домакина на събитието Мариана Йорданова – създател и ръководител на организацията, е сред най-активните участници и партньори на организацията.

Целта на програмата е учениците по природни науки да имат условия за експериментална работа и придобиване на практически умения

Министерството на образованието качи на сайта си списък на учебниците и учебните комплекти, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2016/2017 година и с това на практика откри процедурата по избора за 1. и 5. клас.
Списъка, утвърден със Заповед № РД09-143/19.02.2016 година и изменен и допълнен със Заповед № РД09-444/13.04.2016 година на министъра на образованието и науката, ще намерите тук:

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg