Актрисата Дария Симеонова и авторката на детски книги Петя Кокудева бяха сред оценяващите детското творчество

София, 1 юни 2016 г. - Над 250 рисунки и 100 есета се състезаваха за симпатиите на журито в конкурсите на тема "Аз и моето училище", организиран от Център за приобщаващо образование. В деня на детето бяха обявени победителите в 3 възрастови категории, както и деца, заслужили поощрителни награди.

Иновативните училища са училищата на бъдещето. Те ще извършват целенасочена промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с която ще се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. За да бъде едно училище иновативно то трябва да докаже, че има възможност да повиши качеството на образованието като разработва и въвежда иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, да организира по нов начин управлението, обучението и образователната среда; да използва нови методи на преподаване; да разработва по нов начин учебното съдържание, програмите и плановете. Целта е да се даде шанс училището да се разчупи, мисленето на системата, както на учениците, така и на учителите и на родителите да стане модерно и обърнато към бъдещето.

Министерството на образованието и науката ще обяви на 2 юни конкурси за директори на 153 държавни и общински училища в страната.
Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов на пресконференция.

За учениците от втори клас на СОУ „Васил Левски", град Долни чифлик Хитър Петър не е само герой от българските народни приказки, а и герой, който ги сближава с приятели от близо и далеч (с деца и ученици от ЦДГ „Здравец", град Казанлък; ЦДГ „Чучулига", град Русе; СОУ „Васил Левски", град Троян; СОУ „Екзарх Антим I", град Казанлък; СОУ „Цар Симеон Велики", град Видин; СОУ „Константин Константинов", град Сливен; ОУ „Проф. Иван Батаклиев", град Пазарджик; НУ „Христо Ботев", град Троян; СОУ „Св. Климент Охридски", град Троян). Може би се питате как е възможно това? Отговорът е лесен: Защото всички те работят съвместно по един и същи eTwinning проект, който носи името „Чудните истории на Хитър-Петровите цървули" и от началото на учебната година споделят опит, знания и приятни емоции.

Целите са свързани с обхващане и задържане на учениците от ромски произход в образователната система
Провеждане на информационни кампании и привличане на младежи от ромската общност със средно и висше образование като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от училище, както и включването на родители на деца от ромски произход в процеса за преодоляване на негативни обществени прояви са част от мерките в одобрения от правителството Национален план за действие за периода 2015-2020 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg