МОН регламентира обученията по пътна безопасност
Министерството на образованието и науката публикува проект на Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на средното образование.
Обучението по БДП в детските градини и училищата ще се провежда съгласно утвърдена от министъра на образованието и науката учебна документация за различните възрастови групи, като дейностите по обучението се включват в училищния учебен план и в Списък-образец № 1.


Класните ръководители ще изготвят свои годишни планове за работата си по БДП, които се утвърждават от директора на училището.
Във всички детски градини и училища ще се създадат училищни комисии по БДП (УКБДП), които ще подпомагат ръководството на училището в контрола на обучението по БДП. Комисията ще се утвърждава със заповед на директора и ще работи по годишен план.
Директорите на училища трябва да са информирани дали автобусите, които превозват деца, са технически изправни, както и дали шофьорите са минали на медицински преглед преди пътуване.
Осигуряването на безопасен междуселищен превоз на ученици изисква още утвърждаване на маршрута съвместно с общинските власти, който се съгласува с Пътна полиция. При превоз на ученици от средищните училища или сборни групи всички директори са длъжни да изготвят списък на учениците в автобуса и да го подадат в общината. Задължително е да бъде определен със заповед възрастен придружител и да се осигурят всички технически изисквания на ДАИ.
При обучение в зелено училище и при екскурзии с деца директорът отговаря за инструктажа по пътна безопасност на учителите. Те са длъжни да водят пътен дневник, който след завръщане се предава в училище и се съхранява 2 години.
Директорите на училища и детски градини със съдействието на РИО ще осигуряват обучение за учителите чрез квалификационни курсове в присъствена, очно-задочна и дистанционна форма от обучаващи институции, одобрени от МОН. Обучението ще е за придобиване на квалификация по методика на преподаване на БДП; периодично обучение на 4 години за актуализиране и поддържане на знанията на учителите; за специфични умения за работа на училищните комисии по БДП, както и за организация на обучението на децата и учениците-велосипедисти.
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани в МОН на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 31.03.2016 г. включително.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg