Министерството на образованието качи на сайта си списък на учебниците и учебните комплекти, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2016/2017 година и с това на практика откри процедурата по избора за 1. и 5. клас.
Списъка, утвърден със Заповед № РД09-143/19.02.2016 година и изменен и допълнен със Заповед № РД09-444/13.04.2016 година на министъра на образованието и науката, ще намерите тук:


http://www.minedu.government.bg/?go=page&pageId=10&subpageId=70
Пълен избор на учебници ще има единствено в 1. клас, където ще се заявяват и закупуват досега действащите учебници и тетрадки. За следващите класове ще се заявяват количества за попълване на резервите.
Единственият учебник, който не е включен в списъка на МОН, е учебникът по история за 5. клас. Това е така, защото се очаква наесен да се одобрят и да се изберат учебници по история за 5. клас по новата програма.
Това ще е единственият учебник по новата програма, който ще влезе в училище още от 2016-2017 учебна година. По всички останали предмети в първи и пети клас ще се учи по новите програми, но със старите учебници. За учителите, които преподават по учебниците на „Просвета", издателството подготвя специални образователни материали, които да покрият различията в програмите по всеки предмет. То ще ги достави до всеки учител, избрал „Просвета" още преди 15 септември.
Формулярите за поръчка за учебници и учебни помагала за училищата и подготвителните групи в детските градини ще намерите тук:
http://prosveta.bg/zayavki-za-uchebnata-2016-2017
Вижте новите каталози с всички издания на „Просвета" тук:
http://prosveta.bg/katalozi-za-2016-2017-uchebna-godina

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg