Целта на програмата е учениците по природни науки да имат условия за експериментална работа и придобиване на практически умения


В Министерството на образованието и науката сме изготвили национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда", която ще помогне за модернизиране на професионалното образование. Очакването по нея е да бъде модернизирана средата в 25 професионални гимназии, както и да бъде финансирана експериментална работа на 62 000 ученици и 1750 училища. Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева.
Целта на програмата е учениците по природни науки да имат условия за експериментална работа и така да придобият практически умения. Чрез тази програма ще се създават атрактивно обзаведени помещения за дейности по интереси и се осигуряват съвременни материали, книги и игри. По програмата може да се обновява специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии. Дава се възможност за практическо обучение в реална работна среда. За програмата е предвиден бюджет от 5.2 млн. лв.
Целта е учениците да разполагат с материална база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда чрез финансово ангажиране както на бюджетни средства, така и съфинансиране от страна на работодателите. Чрез проектите могат да се оборудват учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази на училищата с машини, съоръжения и инструменти, както и да се ремонтират кабинети и учебно-производствени бази на училищата. Ще се приемат проекти за обзавеждане с демонстрационни макети, тренажори, симулатори и др. действащи образци на съвременни технически конструкции и др., подчерта вицепремиерът.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg