Играта в детските градини става основно средство за постигане на умения и знания. В тях вече ще се приемат и деца на 2 години, ако в населеното място, в което живеят, няма ясла.

Със заповед на министър Меглена Кунева 19 май (четвъртък) е обявен за неучебен ден. На 14 май ще се учи. Тя подкрепи идеята в бележниците да се пишат и похвали.

Празникът на най-голямото основно училище в София 104 ОУ "Захари Стоянов" е част от националната кампания "Дни на приобщаването" 2016

4 май 2016 г., София

На 23 април 2016 в Младежкия дом В Хасково се състоя 10-та юбилейна среща на доброволческата организация Национален форум моето дете. Сред специалните гости на събrтието беше и секретарят на МКБППМН на Община Кубрат - Надие Карагьозова, която, според домакина на събитието Мариана Йорданова – създател и ръководител на организацията, е сред най-активните участници и партньори на организацията.

Целта на програмата е учениците по природни науки да имат условия за експериментална работа и придобиване на практически умения

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg