Охраната трябва да бъде по-бдителна и да прави обходи на сградите
Просветният министър проф. Тодор Танев, с писмо до РИО-София град е поискал да се проверяват хората и багажът, който се внася в детските градини и училищата, да се следи за изоставени чанти, куфари и пакети, както и за лица, които се разхождат безцелно.

Предвижда се законът да влезе в сила от учебната 2016/ 2017 г.
Депутатите днес са одобрили на първо четене Законопроекта за училищното и предучилищното образование, внесен от ГЕРБ. В него се предвижда създаване на т.нар. „обединено" училище за обучение от 1 до 10 клас. Ще бъде въведен и статут на училище с национално значение, ще има и обществен съвет. В законопроекта се предвижда и въвеждане на дуалния модел на обучение – учениците от 9 до 12 клас да имат възможност да осъществяват професионално обучение.

"НАРУ е Протест" има следните искания към Комисията по образование и наука в Народното събрание:
1. В Проектозакона за предучилищно и училищно образование Ресурсните центрве да се запазят като държавна отговорност в сферата на приобщаващото образование и системата на Министерство на образованието и науката;
2.Да се изградят екипи за комплексно оценяване и подкрепа на децата със специалните образователни потребности на регионален принцип в Ресурсните центрове;

Какво е новото?
В Държавен вестник, бр. 107 от 24.12.2014 г. е публикуван Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г., като в Преходните и заключителните разпоредби са отбелязани и измененията в Кодекса за социално осигуряване, които са в сила от 01.01.2015 г.
Ето и част от по-важните промени:

Анексът касае работещите с деца и ученици със специални образователни потребности
На 19.12.2014 г. Министерството на образованието и науката, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Синдиката на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България, Синдиката „Образование" към Конфедерацията на труда „Подкрепа" и Независимия учителски синдикат са подписали Анекс към Колективния трудов договор за системата на народната просвета.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg