Услугите са в сила от 1 юли
От 01 юли 2014 г. Националният осигурителен институт (НОИ) допълва списъка си с електронни услуги с две нови възможности за заявяване на административни услуги по електронен път.

На 26.06.2014 г. в гр. София се подписа Колективен трудов договор за системата на народната просвета между Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители към КНСБ и останалите социални партньори.
За първи път в настоящия колективен трудов договор са договорени:

68,8% са на мнение, че учениците от начален етап трябва да повтарят класа, ако имат двойки
В онлайн анкетата на сайта на Министерството на образованието и науката са взели участие близо 9000 души.
39,9% от участвалите в анкета на Министерството на образованието и науката (МОН) искат основното образование да е от I до VIII клас, а средното образование – от IX до XII клас. 39,4% от отговорилите са посочили, че основното образование трябва да е от I до VII клас, а средното – от VIII до XII клас. Това сочат резултатите от отговорите на въпроса за продължителността на основното образование, включен в Отворения форум за нов закон за училищното образование.

Министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, работодателските организации и синдикатите от системата на образованието подписаха днес Колективен трудов договор.

Анкетата се попълва до 20 юни
Министерството на образованието и науката стартира обществена дискусия по основни въпроси за нов закон за училищно образование. В последните месеци МОН е провело много срещи с директори и учители в страната, за да чуe тяхното мнение както за необходимостта от неотложни промени в системата, така и за запазване на позитивното в българското средно образование.
Обществената значимост на въпросите за развитието на българското образование изисква да бъде чуто мнението на учители, ученици, родители, неправителствени организации, местни власти, институции и всички, които имат или искат да вземат отношение по темата. Според ръководството на МОН само с консенсус може да бъде приет закон, който наистина ще е полезен, ще е работещ и ще ангажира всички по отношение на изпълнението му.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg