Правителството прие три постановления, с които одобри над 6,6 млн. лв. допълнителни трансфери по бюджетите на общините за образователни дейности в училищата.

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). То отразява влезлите в сила в средата на годината промени в ЗОП, като доразвива и детайлизира правната уредба в областта на обществените поръчки.

Относно: Проект на закон за предучилищното и училищно образование внесен от група народни представители на 21.11.2014г. в 43-тото Народно събрание

Кампанията е част от отбелязването на Международния ден за безопасен интернет
„Учител-будител във виртуалното пространство 2014" е кампания за провеждане на занятие, посветено на интернет-преживяванията на децата и младежите. Тя е първото от поредица събития, които Националният център за безопасен интернет организира в рамките на подготовка за отбелязване на Международния ден за безопасен интернет на 10 февруари 2015 г. Фокусът на урока са правилата за онлайн безопасност и по-точно правилата, които учениците сами ще одобрят като клас.

Домакин на събитието е Военната академия
Над 300 учители ще бъдат обучени как да действат при земетресения, наводнения и други подобни природни изпитания. Те са разпределени в 20 групи.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg