Национална асоциация на ресурсните учители /НАРУ/ и изтъкнатия американски професор Илейн Страдърс от Университета в Тексас проведоха обучение за работа с деца със сензорно-моторни затруднения. Тренингът се състоя на 3 юни в хотел "Дом на учения" при БАН.


Проф. Страдърс е специалист по ерготерапия, основала е собствена клиника в САЩ, автор е на редица изследвания и участва в активности, насочени към гарантиране на правата на децата с увреждания в САЩ и България. Тя е член на НАРУ и главен координатор на програмата по сензорна терапия в РЦ София - град.
Различните модули на обучението въведоха участниците в практическите и теоритичните особености на ерготерапевтичния процес, като беше отделено голямо внимание на придобиването на конкретни умения, които да обогатят професилналния опит на специалистите.
В първата част на обученито се включиха също:
д-р Лилия Тодорова - ерготерапевт, ръководител на Департамента по ерготерапия към Русенския университет и председател на Асоциацията на българските ерготерапевти.
Петър Лазаров - ерготерапевт в новата програма по сензорна терапия в РЦ Соция - град и органайзинг консултант.
В своя уъркшоп проф. Страдърс запозна участниците с процеса на ерготерапевтична оценка на деца в образователна среда.
Втората част на обучението се проведе в новоизградената зала за сензорна терапия, която е съвместен проект на НАРУ и РЦ София - град. Там участниците имаха възможност да видят реални демонстрации на процеса на сензорна терапия, както и да усетят цялостната атмосфера на ерготерапевтичния процес.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg