Почти 20 млн. лв. има за оптимизация на училищната мрежа

45.5 млн. лв. ще бъде бюджетът за десетте национални програми в средното образование за 2015 г. Това предвижда проект на постановление, подготвен от министерството на образованието и публикуван за обществено обсъждане. С националните програми на проектен принцип или централно от просветното ведомство се дофинансират дейности, за които в бюджета не са предвидени средства или отпуснатите не са достатъчни. Тази година бюджетът на програмите е двойно по-нисък в сравнение с 2014 г., когато само за програмата "Модернизация на материалната база в училище" бяха предвидени над 44 млн. лв. Тази година обаче МОН не предвижда специална възможност за модернизация на материалната база в училищата и детските градини. По-инициативните учебни заведения ще трябва да търсят други възможности за осъвременяване на кабинетите и физкултурните салони.

С Държавен вестник, бр. 13 от 17.02.2015 г. е изменена Наредба № 1 от 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.

Охраната трябва да бъде по-бдителна и да прави обходи на сградите
Просветният министър проф. Тодор Танев, с писмо до РИО-София град е поискал да се проверяват хората и багажът, който се внася в детските градини и училищата, да се следи за изоставени чанти, куфари и пакети, както и за лица, които се разхождат безцелно.

Предвижда се законът да влезе в сила от учебната 2016/ 2017 г.
Депутатите днес са одобрили на първо четене Законопроекта за училищното и предучилищното образование, внесен от ГЕРБ. В него се предвижда създаване на т.нар. „обединено" училище за обучение от 1 до 10 клас. Ще бъде въведен и статут на училище с национално значение, ще има и обществен съвет. В законопроекта се предвижда и въвеждане на дуалния модел на обучение – учениците от 9 до 12 клас да имат възможност да осъществяват професионално обучение.

"НАРУ е Протест" има следните искания към Комисията по образование и наука в Народното събрание:
1. В Проектозакона за предучилищно и училищно образование Ресурсните центрве да се запазят като държавна отговорност в сферата на приобщаващото образование и системата на Министерство на образованието и науката;
2.Да се изградят екипи за комплексно оценяване и подкрепа на децата със специалните образователни потребности на регионален принцип в Ресурсните центрове;

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg