Минималната работна заплата от 01.01.2015 г. е 360 лв.
Промените в социалното осигуряване, които са в сила от 01.01.2015 г., са публикувани в бр. 107 на Държавен вестник от 24.12.2014 г. в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. и измененията в Кодекса за социално осигуряване.
От началото на годината отпада задължението за осигуряване при работа по втори или по допълнителен трудов договор. Дневният минимален размер на обезщетението за безработица е 7,20 лв.

Министерският съвет прие промени в стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, АБОНАМЕНТ ЗА 2015 Г. НА СПИСАНИЯТА НА ИЗДАТЕЛСТВО „ОБРАЗОВАНИЕ" ПРОДЪЛЖАВА ДО 15 ЯНУАРИ 2015 Г.
- Списание „Дом, дете, детска градина" – каталожен № 1259
- Списание „Организация и управление на училището и детската градина – каталожен № 1550
- Списание „Образование" – Каталожен № 1551
АБОНАМЕНТЪТ МОЖЕТЕ ДА ИЗВЪРШИТЕ ВЪВ ВСЕКИ ПОЩЕНСКИ КЛОН

Правителството прие три постановления, с които одобри над 6,6 млн. лв. допълнителни трансфери по бюджетите на общините за образователни дейности в училищата.

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). То отразява влезлите в сила в средата на годината промени в ЗОП, като доразвива и детайлизира правната уредба в областта на обществените поръчки.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg