На добра развръзка се радват хиляди учители, които са се възползвали от ранното пенсиониране. Заради законодателни неуредици те щяха да са с намалени пенсии по-дълго време.


Учителите, избрали да се пенсионират по-рано, получават намалена пенсия, докато навършат стандартната възраст. След нея НОИ започва да им изплаща пълния размер. Заради законодателен пропуск обаче замразяването на пенсионната възраст в последните години, оказва се, не е важало за тези учители. Така се налага те да чакат по-дълго за пълната си пенсия. Лицата ще получат разпореждания, в които ще видят откога им се плаща пълният размер на пенсията.
Преоценката ще продължи и следващите години при актуалните за тогава условия за пенсиониране. Междувременно с последните промени в образователния закон от догодина при пенсиониране учителите ще получават 10 заплати обезщетение.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg