Във връзка с изпълнението на Национална програма „Модернизация на материалната база в училище" за 2014 г., приета с Решение № 221 на Министерския съвет от 23.04.2014 г. Министерството на образованието и науката информира, че срокът за участие е до 15.05.2014 г.

Предложенията за финансиране на дейностите по модул „Подобряване на училищната база" за 2014 г. се подават под формата на попълнени апликационни форми.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg