Във връзка с изпълнението на Национална програма „Модернизация на материалната база в училище" за 2014 г., приета с Решение № 221 на Министерския съвет от 23.04.2014 г. Министерството на образованието и науката информира, че срокът за участие е до 15.05.2014 г.

Предложенията за финансиране на дейностите по модул „Подобряване на училищната база" за 2014 г. се подават под формата на попълнени апликационни форми.

 

Допустими бенефициенти са дейностите по ремонт на училищни сгради и на бази за учебно-практическо обучение са държавните училища.

Допустими бенефициенти за дейностите по обновяване на учебно-техническото оборудване и обзавеждане на учебни стаи, стаи в общежития и бази за практическо обучение са всички училища, детски градини и самостоятелни общежития.

Държавните училища могат да кандидатстват за следните дейности:

  • ремонт на бази за практическо обучение;
  • подобряване на енергийната ефективност (всички дейности);
  • ремонт на санитарни възли;
  • ремонт на покриви/ покривна конструкция;
  • ремонт/ подмяна на отоплителни инсталации и/или ВиК инсталация.

Училища, детски градини и самостоятелни общежития могат да кандидатстват за дейностите по:

  • обновяване на учебно-техническото оборудване – само за професионални училища;
  • доставка на учебни пособия и материали, спортно оборудване;
  • учебно оборудване и обзавеждане;
  • подмяна на подови настилки.

Формуляр за кандидатстване и допълнителни условия можете да намерите наc

Във връзка с изпълнението на Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“ за 2014 г., приета с Решение № 221 на Министерския съвет от 23.04.2014 г. Министерството на образованието и науката информира, че срокът за участие е до 15.05.2014 г.

Предложенията за финансиране на дейностите по модул „Подобряване на училищната база“ за 2014 г. се подават под формата на попълнени апликационни форми.

Допустими бенефициенти са дейностите по ремонт на училищни сгради и на бази за учебно-практическо обучение са държавните училища.

Допустими бенефициенти за дейностите по обновяване на учебно-техническото оборудване и обзавеждане на учебни стаи, стаи в общежития и бази за практическо обучение са всички училища, детски градини и самостоятелни общежития.

Държавните училища могат да кандидатстват за следните дейности:

ремонт на бази за практическо обучение;
подобряване на енергийната ефективност (всички дейности);
ремонт на санитарни възли;
ремонт на покриви/ покривна конструкция;
ремонт/ подмяна на отоплителни инсталации и/или ВиК инсталация.
Училища, детски градини и самостоятелни общежития могат да кандидатстват за дейностите по:

обновяване на учебно-техническото оборудване – само за професионални училища;
доставка на учебни пособия и материали, спортно оборудване;
учебно оборудване и обзавеждане;
подмяна на подови настилки.
Формуляр за кандидатстване и допълнителни условия можете да намерите на www.mon.bg

.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg