Министърът на образованието и науката определи 22.05.2014 г. и 26.05.2014 г. за неучебни дни за учениците от всички училища на територията на Република България.

22 май ще е неучебен ден за всички училища във връзка с организирането на държавния зрелостен изпит по български език и литература на 21 май, както и на матура по избор на 23 май.

 

От министерството съобщават, че 26 май ще е неучебен заради изборите на 25 май за Европейски парламент, тъй като е необходимо технологично време за подреждане на класните стаи след изборното гласуване в училищата.

Учебното съдържание от неучебните дни по съответните предмети ще бъде преструктурирано от учителите и ще бъде одобрено от директорите на училищата, след съгласуване с регионалните инспекторати по образованието.

Посочените неучебни дни са определени със заповеди № 09-465/28.03.2014 г. и 09-466/28.03.2014 г. на МОН.

С друга своя заповед № РД09-470/28.03.2014 г. министерството променя датата на националното външно оценяване за КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия" в VII клас – вместо на 26 май 2014 г. ще се проведе на 29 май 2014 г.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg