Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" проучи мнението на българските учители относно евентуално преминаване на образователната система в обучение в електронна среда от разстояние.

Уважаеми колеги,
За трета поредна година Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии" организира
Международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация" – AAC2020,
която ще се осъществи с подкрепата на UNICEF България, Министерство на образованието и науката и Международна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC.

Синдикат „Образование" анализира и стратегира прегарянето в една от най-трудните професии, тази на учителя. Анализът е направен на база на национално изследване в рамките на дейности за превенция срещу професионалния стрес и бърнаут ефекта при българските педагози.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" ще анализира прегарянето на учителите в България преди и след пандемията на национална конференция в гр. Велико Търново.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" ще проведе квалификационно обучение на педагогически специалисти от област Велико Търново. Обучението ще бъде на теми свързани с почвата за гражданското образование в българското училище, възраждане на духовните ценности в децата и учениците, вековната мисия на учителя във формиране на християнските добродетели, станали дефицит във времето на преход.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg