Синдикат „Образование" направи анализ на образователната система в коледната седмица и визира някои важни приоритети за образователната система, които би трябвало МОН и Правителството на Република България да не забравят в своите действия.
Всички български ученици трябва незабавно и безусловно да влязат в училище. Тестването на учениците трябва веднага да спре, не само защото прилаганите тестове са ниско ефективни, но и защото прилаганите насоки създават разделение в обществото и лишават огромен процент ученици от правото им за качествено редовно образование. Категорично трябва да се спре порочната практика родителите да могат да спират децата си от училище, прикривайки се зад избора на обучение в ОРЕС среда. Това е вредно за българските ученици.

Синдикат "Образование" предлага учениците от прогимназия и гимназия да се върнат в училище след промяна на насоките и след осигуряване на безплатните тестове от държавата. Нека МОН да разясни това на държавните и общински училища, срещу твърденията на някои медии училищата да плащат тестовете от бюджетите си за големите ученици.
Практиката досега показа няколко неща:

Синдикални организации към 8. СУ " Васил Левски"
град София
До г-жа Янка Такева
председател на СБУ - КНСБ
До д-р Юлиян Петров
председател на СО- КТ
"Подкрепа"
До г-н Аспарух Томов
председател на НУС
Становище за писмото на МОН от 5.11.2021 г. относно:
Организиране на дейностите по възстановяване на
образователен процес за ученици 1-4 клас при
заболяемост над 500 на 10000
Г-жо Такева, г-н Петров, г-н Томов,
Ние, членовете на синдикалните организации към 8. СУ "Васил
Левски", град София се организирахме и обсъдихме писмото на
МОН от 5.11.2021г. за връщане на присъственото обучение на
учениците от първи до четвърти клас. Изгледахме и видеото за
тестване на малките ученици. Според нас се очертават няколко
проблема около тази идея:

ОТВОРЕНО ПИСМО
ДО:
Г-Н СТОЙЧО КАЦАРОВ, СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Г-Н НИКОЛАЙ ДЕНКОВ, СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Г-ЖА ЦВЕТЕЛИНА ВЪЛЧЕВА, ДИРЕКТОР НА 96. СУ „Л.Н. Толстой"
Относно: БЕЗОПАСНОТО ВРЪЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЕСТОВЕ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА МОМЕНТНОТО ИМ ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ ПО НАЙ-ЩАДЯЩ И ПРАВИЛЕН НАЧИН

УВАЖАЕМИ Г-Н КАЦАРОВ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ВЪЛЧЕВА,
Обръщаме се към Вас с подобаващата за ситуацията, пред която сме изправени загриженост, във връзка с безопасното връщане на учениците (нашите деца) към присъствена форма на обучение.

Националният съвет на Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа", след проведено заседание за обсъждане възможността за работа на образователната система в условия на висока заболеваемост, в присъствието на министъра на образованието и науката - Академик Николай Денков, и като взе предвид:

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg