Персонажът с биещи се деца или ученици е елемент от краха на всяко гражданско общество. Нашумялата сцена с брутална агресия между ученички в МОЛ е индикатор, който не е угасвал, но незнайно защо се опитваме да забравим.


Синдикат „Образование" категорично заявява, че националната образователна политика за превенция на агресията в образователните институции трябва да бъде основен приоритет на МОН и социалните партньори.
Синдикатът многократно е предлагал действия, които да трасират тази важна политика, които не са били приемани от законотворците и засега образователната система трудно се справя с този грозен недъг.
Агресията в училище сред учениците е един от основните отблъскващи мотиви, който често разделя младите учители от професията.
Десетина години вече предлагаме да има оценка за „дисциплина", „поведение" или „възпитание" в българското училище. Тази оценка ще бъде един от многото системни инструменти, които да направят възпитателната стратегия възможна.
Училищният правилник, който в миналото е бил конституция на формирането на гражданственост, в момента е най-одумвания и най-оспорван жалък стожер на гражданско образование в училище. А той трябва да бъде неприкосновен.
Синдикат „Образование" вече 20 години предлага предмет „Гражданско образование" във всеки клас на българското училище, но това отново е неприемливо за българските политици.
Ако образователната ни система постигне успех с възпитанието като компонент на образованието, това гарантирано ще промени към по-добре образователните резултати от оценки, изпити и оценявания.
Паралелно с евентуалните мерки в училище трябва да се стимулират партниращите родители, защото възпитанието на детето и ученика е невъзможно без дуото родител-учител, което не дисонира.
А диригентската палка на министерства и институции към родителите и техните организации трябва да бъде строга, принципна и безкомпромисна, каквато очевидно сега не е.
Нека префокусираме мисията на българското образование и да не забравяме, че качественото образование, за което заговорихме, е несъвместимо с агресията, с нарушаването на правилата и липсата на духовни и религиозни ценности.

26.01.2022г.                                                                д-р Юлиян Петров
гр. София                                                                   председател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg