Учителите вече могат да се пенсионират по рано, без за това да ги задължават техните директори.
По инициатива на Синдикат "Образование", Министър Деница Сачева внесе проект за промяна в КТ на чл. 328, т.10, касаещ прекратяване на трудово правоотношение на педагогическите специалисти при условията на чл. 69в от КСО, като промяната стана факт след обнародване в Държавен вестник, бр.107 от 18.12.2020 г.

Синдикат „Образование" следи динамиката на ситуацията във връзка с пандемичната обстановка в образователните институции.
Връщането на деца и ученици до четвърти клас в присъствена форма е възможно по-малкото грешно решение за продължаване на учебната година, но това решение е свързано с много внимателно ежечасово следене на обстановката в образователните институции, с две възможни проекции:

Синдикат „Образование" следи актуалната обстановка в образователните институции, наличието на болни, карантинирани и учители в отпуск.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" проучи мнението на българските учители относно евентуално преминаване на образователната система в обучение в електронна среда от разстояние.

Уважаеми колеги,
За трета поредна година Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии" организира
Международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация" – AAC2020,
която ще се осъществи с подкрепата на UNICEF България, Министерство на образованието и науката и Международна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg