Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" ще анализира прегарянето на учителите в България преди и след пандемията на национална конференция в гр. Велико Търново.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" ще проведе квалификационно обучение на педагогически специалисти от област Велико Търново. Обучението ще бъде на теми свързани с почвата за гражданското образование в българското училище, възраждане на духовните ценности в децата и учениците, вековната мисия на учителя във формиране на християнските добродетели, станали дефицит във времето на преход.

2020 година постави пред всички нас редица предизвикателства, породени от епидемията от коронавирус. Наложи се да променим своето ежедневие, да преосмислим и реорганизираме нашата работа, да бъдем по-отговорни към себе си и околните, по - човечни и по - добри.

Скъпи учители, ученици, родители, скъпи сънародници,

Истинската същност на човека и на обществото си проличава при изключителни обстоятелства, когато трябва да се прояви силата на волята, на сътрудничеството, на осъзнаването на истински важните и значими проблеми и трудности.
Обществото ни се намира в такава извънредна ситуация, в която трябва да преодолеем страхове, несигурност, неувереност в правилността на решенията, но в същото време дълбоко осъзнавайки, че новата учебна година трябва да започне – присъствено, с предпазни мерки, с пазене на личното пространство, но с онази тържественост, с която тръгваме по пътя към Знанието вече векове наред, обединени от порива към духовността.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" организира анкета сред учителите, относно започването на учебната година.
На въпроса какъв да бъде учебния процес от 15 септември, 82% от учителите са избрали редовен учебен процес, 13% пък са за обучение в електронна среда. /аналогично както при извънредното положение/ и 6% са съгласни на хибридно обучение /редовни часове и обучение в електронна среда след тях/.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg