Синдикат „Образование" от създаването си не спира да държи ръката си на пулса на времето и да откликва на животрептящите проблеми в системата на образованието. Динамиката на процесите в държавата все повече демонстрира поведение на едни хора, жадуващи властта, да правят риймейк на своето социално и емоционално съзряване. Ежеднедвно сме свидетели как някои се опитват да пишат нова музика, като се опитват да вкарат, образно казано, Бели денс звучене в музиката на Моцарт и Бетовен, но вместо мажорно усещане, се получава нескопосан караоки - кючек.

Послание към политическите партии в навечерието на парламентарните избори

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" направи обширен анализ на състоянието на образователната система след годината пандемия и в очакване на политики на промени, трасирани от ситуацията в образованието днес.
Ние, учителите, притежаваме най-истинската и професионална експертиза за системата на „Средното образование" и смятаме, че редица политики трябва да се променят, някои трябва да отпаднат, а други да се родят, но това в никакъв случай не трябва да става прибързано и с дефицит на професионализъм. Това не трябва да става в политическа еуфория!

Синдикат „Образование" смята, чe е крайно време всички ученици да се върнат в училище и при поява на заразени ученици или персонал да се прилага диференциран подход.

Мисията на българското училище е да възпитава в Духовни ценности – вяра в непреходните човешки и християнски добродетели, и да формира Гражданско образование – вяра в институциите.

Синдикат „Образование", като анализира мнението на учители и директори смята, че учебният материал, формиращ НВО в седми клас и матурите в 12, не трябва да бъде редуциран и намаляван. Това е защото учебните теми ще бъдат взети и не е в интерес на учениците да се изключват едни или други части от изпитния конспект.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg