Персонажът с биещи се деца или ученици е елемент от краха на всяко гражданско общество. Нашумялата сцена с брутална агресия между ученички в МОЛ е индикатор, който не е угасвал, но незнайно защо се опитваме да забравим.

Синдикат „Образование" следи обстановката в образователната система и смята, че предложеното от нас удължаване на междусрочната ваканция е правилно стратегическо решение за учители, ученици и родители.

Синдикат „Образование" предлага на МОН междусрочната ваканция на учениците да бъде удължена от 31.01 до 4.02.2022 година.
Мотивите за това са повишеният брой заразени ученици и учители. Много е трудна организацията в някои образователни институции при отсъстващи над 5% учители. При някои училища липсващите учители надвишават 15%, включително и с карантинираните, което довежда до невъзможност осигуряването на учебния процес. Огромна част от педагогическите специалисти осигуряват заместване на колегите си, но това ги натоварва и претоварва.

ПОЗИЦИЯ

НА СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ" КЪМ КТ „ПОДКРЕПА"

ОТНОСНО:
Законопроект за деполитизация на ЗПУО

Синдикат „Образование" изразява своето удовлетворение от това, че чрез законопроекта за деполитизация в българското образование започваме един дебат, в който дискутираме правилата и изключенията в политическата дейност на просветните дейци: учители, директори на образователни институции, началници на РУО и експерти, министри, зам.-министри и държавни експерти. Законопроектът цели да постави една червена линия за допустимо и забранено, но за съжаление тази линия засега е двойно прекъсната.

ПОЗИЦИЯ

НА СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ" КЪМ КТ „ПОДКРЕПА"

ОТНОСНО:
БЪЛГАРСКАТА ПОЗИЦИЯ СПРЯМО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
ЗА ВЛИЗАНЕТО Й В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Уважаеми г-н Президент – Румен Радев,
Уважаеми г-н министър председател – Кирил Петков,
Уважаеми г-н председател на НС на РБ - Никола Минчев,

Синдикат „Образование" изказва своето удовлетворение и подкрепа относно заетата официална позиция на Република България за продължаване на преговорите с Република Северна Македония за влизането ѝ като пълноправен член в Европейския съюз.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg