Синдикат „Образование" прави регулярни анализи на финансирането на образователната система в България, сравнявайки това финансиране с европейските образователни системи. От десетки години Синдикатът предлага българското правителство да се вслуша в препоръките на Европейската комисия за финансиране на бранш образование като приоритет, които кореспондират с поне 6% от БВП. Засега българското образование не е достигнало дори 4%.

Образователната система на Република България е изправена пред следните предизвикателства:
- стартиране на предучилищната степен в образователната система;
- обсъждане на безопасното изпращане на абитуриентите в училищните дворове;
- подготовка за провеждане на матури и НВО - процеси, в чиято подготовка и осъществяване ще участват реално хиляди ученици, просветни работници и родители.

Детските градини и яслите трябва да започнат работа на 1 юни, при спазване на мерките, въведени от здравните власти. Това се казва в позиция за дейността на детските градини от Синдиката "Образование" към КТ "Подкрепа".
Синдикатът изследва нагласите на учители и родители за рестарт на детските градини и яслите във връзка с края на извънредното положение.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" направи актуален анализ на ситуацията в Образователните институции в Република България, като отчете следните проблеми с редица работещи в системата педагогически и непедагогически специалисти.
Синдикатът настоява за незабавни действия и мерки по отношение на трудовите правоотношения със следните категории заети лица:

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" формира становище относно възстановяване на редовния учебен процес при отмяна на извънредното положение в Република България. Позицията е изготвена въз основа на анкета с близо 20 000 участника и при проучване на мнението и становищата на стотиците регионални и общински структури на организацията.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg