ПОЗИЦИЯ

НА СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ" КЪМ КТ „ПОДКРЕПА"

ОТНОСНО:
БЪЛГАРСКАТА ПОЗИЦИЯ СПРЯМО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
ЗА ВЛИЗАНЕТО Й В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Уважаеми г-н Президент – Румен Радев,
Уважаеми г-н министър председател – Кирил Петков,
Уважаеми г-н председател на НС на РБ - Никола Минчев,

Синдикат „Образование" изказва своето удовлетворение и подкрепа относно заетата официална позиция на Република България за продължаване на преговорите с Република Северна Македония за влизането ѝ като пълноправен член в Европейския съюз.


Считаме за потребно граждански и професионални организации да подкрепят национално отговорна позиция в процеса на преговорите, но без отстъпление от разбирането ни за общо историческо минало, автентичната интерпретация на историческите факти и произхода на официалния език в Северна Македония, за сметка на политически и икономически приоритети.
Не бива да забравяме за братските чувства на българите към македонския народ през вековете, че заради свободата на брата роб от Македония, България губи войни и преживява национални катастрофи, отказвайки се от подписването на изгодни мирни договори с Великите сили и съседните балкански държави.
Не бива да бъде забравено, че България беше първата страна, признала дипломатически новосъздадения приемник на Бившата Югославска Република Македония (БЮРМ, както я наричаха доскоро южните ни съседи гърците) и първа предложила РС Македония за членство в ЕС. С тези си исторически деяния България доказа братската си обич към македонския народ и предотврати разпокъсването на младата македонска страна през 1991 г. от вилнеещата революция в Югославия.
Ние, учителите от Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа", заставаме твърдо зад историческата истина и сме смутени от факта, че в две братски държави с общ произход и корен се преподава на подрастващото поколение по различен начин история, която в по-голямата си част е превратно изопачена, подменена и фалшифицирана. В едната страна – Северна Македония, в учебните часове се насажда илюзията за древна държава, която е съществувала от Антично време. Тази държава Македония е била „поробвана от „бугарите татари", като македонската идентичност и формирана нация се изгражда върху неверни и ограбени факти от българската история. Географската област Македония е в границите на българската държава от средата на IX век и оттогава заедно сме споделяли една обща съдба на падения и възходи, на владичества, на подем и духовно пробуждане. Говорили сме един общ език - българският, изповядвали сме една вяра - християнската. Живеели сме в една държава – България. Доказателствата за това са многобройни. Достатъчно е да погледнем биографиите на историческите личности - революционери и поети, трудовете на български и чужди историци, с които безспорно се доказва истината.

Учителите от СО към КТ „Подкрепа" подкрепят официалната позиция на българските правителства и единодушното решение на Народното събрание от 2019г., както и позицията на българския Президент, изказвана многократно при двустранните официални срещи между двете държави и потвърдена през декември 2021 г. в Брюксел и в Словения, като считаме за основополагащи в преговорите следните принципи:

1. Да се спазва договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония от 2017 г., нарушен от Скопие;

2. Българското малцинство в Северна Македония да бъде вписано в конституцията, македонските българи да бъдат коректно отразени в националното преброяване в Северна Македония;

3. Цялото българско общество и ние очакваме да се изкорени езикът на омразата, да се изкорени повратното тълкуване на историческата истина за България от учебниците, от музеи и паметници, от медиите и от държавната политика в Северна Македония;

4. Не сме съгласни България да даде зелена светлина на влизането на Република Северна Македония в ЕС под ВЪНШНИЯ НАТИСК, за сметка на собствените ни национални интереси. В противен случай ние се отричаме от езика си, от писмеността си, от националните си герои, от значима част от героичната ни история. Достатъчно десетилетия мълчахме, разчитайки, че общата кръв ще проговори, че историческата правда ще възтържествува;

5. Националното отстъпление повече не бива да се толерира, до сега чрез премълчаване, а оттук насетне - под външен натиск и в полза на конюнктурни, глобалистични интереси;

6. Настояваме новото правителство да не отстъпва от Декларацията на Народното събрание, единодушно гласувана на 10 октомври 2019 г., във връзка с разширяването на ЕС и Процеса на стабилизиране и асоцииране на Република Северна Македония и Република Албания, както и към Рамковата позиция относно европейската перспектива на на тези две държави, приета от МС на 09 октомври 2019 г. и подкрепена с декларацията на НС от 10 октомври 2019 г".
Накрая заявяваме, че всяко правителство, което предаде националните интереси на България, ще бъде наказано строго не само от собствения си народ, но и от собствената си история за вечни времена.

10.01.2022г.                                                       д-р Юлиян Петров
гр. София                                                          председател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg