Синдикат „Образование" отправя поредно послание към българското общество и българските институции - да не се поддават на провокациите към българския учител, отправени от незрели и комерсиални фондации, които са злокачествен вирус при изпълнение на новата политика на МОН за градене на ценности и възпитание на децата и учениците.


Синдикатът заклеймява подобни твърдения като това на Георги Апостолов от неправителствена организация за учителите: "Те масово разпространяват вредно съдържание, защото нямат компютърна грамотност...", защото подобни неистини люлеят постигнатото в борбата срещу агресията от десетки хиляди български учители с цената на много усилия и труд.
Г-н Апостолов, българският учител е по-достоен от всички НПО-та и фондации, взети заедно, по-дигитално грамотен от повечето обществени професии и по-възпитан, за да си мери приказките на обществено място, за разлика от някои фондации с гръмки имена!
Синдикат „Образование" за пореден път заявява, че в борбата за превенция на агресията първо трябва да научим учениците на правила и толерантност, без изключения и компромиси. Учителят, разбираемо, има водещата роля в този процес, но най-важно е той да усеща не обвиненията, а подкрепата на институциите, на организациите и на цялото българско общество.
Защото един възпитан ученик няма да си позволи да качва клипове с агресия във виртуалното пространство, а още по-малко да се чувства „значим" от това.
Синдикатът подкрепя наказателната отговорност към всички, които качват дигитални материали с насилие над деца и ученици. Нека мерките бъдат въздействащи!
Но, за да се появи подобен клип, това означава, че агресията между учениците е придобила осезателно високи нива.
Нека най-после да има оценка за „дисциплина" или „поведение" в българското училище. Нека тази оценка да бъде врата към следващ етап от образованието на ученика. Тази оценка ще бъде един от многото системни инструменти, които да направят възпитателната стратегия възможна.
Нека българският учител да бъде оставен да възпитава! Защото сега очевидно не е така поради прекомерната публичност на работата на учителя, поради институционалния натиск към всяко възпитателно действие и решение на учителя, поради нарастващия родителски рекет.

02.02.2022г.                                                          д-р Юлиян Петров
гр. София                                                             председател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg