Синдикат „Образование" продължава със своята класация за провалени и неработещи образователни политики в ЗПУО.
Политиката за „Допълнителна подкрепа", въведена от няколко години, е трасирана като една от най-неработещите, обхваната от бумащина и формализъм.

Синдикат „Образование" прави национално изследване относно неработещите политики и практики в Закона за предучилищното и училищно образование.
Нашата цел е да определим и подредим по приоритет кои национални политики и практики са неработещи, от което следва да бъдат премахнати и кои политики или практики имат нужда от промяна.

Синдикат „Образование" направи анализ на образователната система и заявява, че българските образователни институции за готови и ще отворят тържествено за една нова, спокойна и редовна учебна година.

Синдикат „Образование" организира дебат в рамките на Националния си синдикален съвет на тема: „Важните национални образователни политики и социалният диалог".
В дебата участваха президента на КТ „Подкрепа" инж. Димитър Манолов, министъра на МОН проф. Сашо Пенов, неговият началник кабинет г-н Димитър Здравков и съветник г-н Еленко Начев.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" е обезпокоен от огромното социалното напрежение по казуса със спряната от ВАС Наредба № 16 от 01.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg