Синдикат „Образование" предлага на МОН междусрочната ваканция на учениците да бъде удължена от 31.01 до 4.02.2022 година.
Мотивите за това са повишеният брой заразени ученици и учители. Много е трудна организацията в някои образователни институции при отсъстващи над 5% учители. При някои училища липсващите учители надвишават 15%, включително и с карантинираните, което довежда до невъзможност осигуряването на учебния процес. Огромна част от педагогическите специалисти осигуряват заместване на колегите си, но това ги натоварва и претоварва.

ПОЗИЦИЯ

НА СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ" КЪМ КТ „ПОДКРЕПА"

ОТНОСНО:
Законопроект за деполитизация на ЗПУО

Синдикат „Образование" изразява своето удовлетворение от това, че чрез законопроекта за деполитизация в българското образование започваме един дебат, в който дискутираме правилата и изключенията в политическата дейност на просветните дейци: учители, директори на образователни институции, началници на РУО и експерти, министри, зам.-министри и държавни експерти. Законопроектът цели да постави една червена линия за допустимо и забранено, но за съжаление тази линия засега е двойно прекъсната.

ПОЗИЦИЯ

НА СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ" КЪМ КТ „ПОДКРЕПА"

ОТНОСНО:
БЪЛГАРСКАТА ПОЗИЦИЯ СПРЯМО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
ЗА ВЛИЗАНЕТО Й В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Уважаеми г-н Президент – Румен Радев,
Уважаеми г-н министър председател – Кирил Петков,
Уважаеми г-н председател на НС на РБ - Никола Минчев,

Синдикат „Образование" изказва своето удовлетворение и подкрепа относно заетата официална позиция на Република България за продължаване на преговорите с Република Северна Македония за влизането ѝ като пълноправен член в Европейския съюз.

Синдикат „Образование" направи анализ на образователната система в коледната седмица и визира някои важни приоритети за образователната система, които би трябвало МОН и Правителството на Република България да не забравят в своите действия.
Всички български ученици трябва незабавно и безусловно да влязат в училище. Тестването на учениците трябва веднага да спре, не само защото прилаганите тестове са ниско ефективни, но и защото прилаганите насоки създават разделение в обществото и лишават огромен процент ученици от правото им за качествено редовно образование. Категорично трябва да се спре порочната практика родителите да могат да спират децата си от училище, прикривайки се зад избора на обучение в ОРЕС среда. Това е вредно за българските ученици.

Синдикат "Образование" предлага учениците от прогимназия и гимназия да се върнат в училище след промяна на насоките и след осигуряване на безплатните тестове от държавата. Нека МОН да разясни това на държавните и общински училища, срещу твърденията на някои медии училищата да плащат тестовете от бюджетите си за големите ученици.
Практиката досега показа няколко неща:

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg