Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" приветства кампанията за деполитизация на управляващата коалиция, но дълбоко се съмнява, че само с текстуални промени ще се овладеят зловредните партийни интервенции срещу образователни институции и намеси в назначенията на директори и началници на РУО.

Синдикат „Образование" приветства началото на дебат за учебното време, ваканциите, натовареността на българските ученици и учители, учебното съдържание, учебните програми, учебниците. Началото на учебната година в този важен дебат е много малка и незначима част от същността на тази важна образователна политика.

Синдикат „Образование" организира национално проучване, реализирано в 41 български града и включващо 5011 пълноправни участници в образователната система.
С тази анкета Синдикатът цели да установи трите най-важни, според респондентите, национални образователни приоритети, като всеки е определял до три приоритета.

Синдикат „Образование" проведе национално проучване за нагласите на учители, директори, родители и заинтересовани относно началото на учебната година. В анкетата участваха 29 722 респонденти, участници в системата на средното образование от цялата страна, като стартът и беше даден на 04.01.2022г.

Синдикат „Образование" отправя поредно послание към българското общество и българските институции - да не се поддават на провокациите към българския учител, отправени от незрели и комерсиални фондации, които са злокачествен вирус при изпълнение на новата политика на МОН за градене на ценности и възпитание на децата и учениците.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg