Това е линк, към един въпросник от международно изследване, което има за цел да установи до каква степен се страхуват хората от съвременните предизвикателства – климатични промени, войни, пандемии, изкуствен интелект и пр. Изследването се провежда в няколко държави и е абсолютно анонимно. Желаещите да отделят около десетина минути и да попълнят въпросника ще могат да сравнят своето мнение с обобщените данни, които ще публикуваме тук след няколко месеца.

ЛИНК: https://forms.gle/ZUtXVPy53VoszrVb6

Синдикат „Образование" анализира решенията на националните общински институции в области, в които е обявена грипна епидемия. В тези области се налага практиката да се въвежда дистанционно обучение, но дали това е релевантно при наличие на около 30 % болни ученици и учители? Решението за въвеждане на онлайн обучение е в интерес на учениците, но дали то кореспондира със способността на учителите да изпълняват служебните си задължения тогава, когато са болни? Очевидно не.
По този повод Синдикат „Образование" направи национално изследване, с участие на учители и родители. На въпроса „Правилно ли е решението да се въвежда ОРЕС, при обявяване на грипна епидемия?", 89,6 % са отговорили, че не е правилно и само 10 % смятат, че това е добро решение.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" е обезпокоен от резултатите в последното издание на проучването PISA за 2022 г., показали за пореден път ниска функционална грамотност на българските ученици. Делът на българските ученици под критичния праг на постижения в трите изследвани области е тревожно голям – 54% по математика, 53% по четене и 48% по природни науки.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" е безкрайно обезпокоен от липсата на национална стратегия и ефективна политика за прибиране и задържане на някои деца и ученици в образователните институции.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

В подкрепа
на стачкуващите братя и сестри миньори и енергетици

Скъпи синдикални братя и сестри,

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" категорично застава зад протеста на нашите братя и сестри, работещи в енергийния и въгледобивния сектор, членове на Федерация „Енергетика" и Синдикалната Миньорска федерация „Подкрепа", за правото им на труд, запазване на работните им места и плавен преход към енергийна независимост!

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg