Петото издание на Годишната конференция на Център за приобщаващо образование ще се проведе на 9 декември 2017 г., зала „Витоша", Интер Експо Център. Тя се осъществява с подкрепата на фондация Velux Дания, фондация „Америка за България" и УНИЦЕФ.

Синдикат „Образование" анализира размера на финансовите средства за отрасъл „Образование" в проектобюджета за 2018 г. и е обнадежден от положителната тенденция, трасирана в проекта.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" направи изследване сред учителското съсловие какво е усещането им за обема бумащина, която им е вменена и резултатите са брутално категорични в полза на непрекъснатото ѝ нарастване. 97,6% от анкетираните заявяват, че е налице задълбочаване на административното натоварване и само 1.5% от тях усещат облекчаване. Това проучване безапелационно доказва катализирането на процеси, които променят мисията и визията на учителската професия и увеличават липсата на интерес към работата на педагога.

Списание „ДЕТСКА ГРАДИНА" – Каталожен № 1273
Цена за годишен абонамент – 54 лв
Гл. редактор - Проф. д-р Ирина Колева

Списание „ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ: УПРАВЛЕНИЕ-ВЪЗПИТАНИЕ-ОБУЧЕНИЕ"„ – Каталожен № 1607
Цена за годишен абонамент – 48 лв.
Гл. редакто – Венцислав Крумов
АБОНАМЕНТЪТ МОЖЕТЕ ДА ИЗВЪРШИТЕ ВЪВ ВСЕКИ ПОЩЕНСКИ КЛОН ДО 15 ДЕКЕМВРИ – 2017 Г.

Родителите вече ще плащат за извинителна бележка пред класния, когато детето им е болно. Това се налага заради новите изисквания на здравното министерство и факта, че издаването на документа не е включено в пакета услуги, финансирани от Касата. Личният лекар сам определя таксата. В Пловдив тя е между 2 и 5 лева за бележка, пише

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg