Синдикат „Образование" прави национално изследване относно неработещите политики и практики в Закона за предучилищното и училищно образование.
Нашата цел е да определим и подредим по приоритет кои национални политики и практики са неработещи, от което следва да бъдат премахнати и кои политики или практики имат нужда от промяна.

Синдикат „Образование" направи анализ на образователната система и заявява, че българските образователни институции за готови и ще отворят тържествено за една нова, спокойна и редовна учебна година.

Синдикат „Образование" организира дебат в рамките на Националния си синдикален съвет на тема: „Важните национални образователни политики и социалният диалог".
В дебата участваха президента на КТ „Подкрепа" инж. Димитър Манолов, министъра на МОН проф. Сашо Пенов, неговият началник кабинет г-н Димитър Здравков и съветник г-н Еленко Начев.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" е обезпокоен от огромното социалното напрежение по казуса със спряната от ВАС Наредба № 16 от 01.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Синдикат „Образование" анализира предложението на МОН за разпределението на учебното време през следващата учебна година.
Пределно малко са „промените" за да говорим за различна философия, но синдикатът отправя няколко препоръки към законотворците на МОН.
От десетки години съветваме, МОН да спре да брои почивни и празнични дни, регламентирани в чл. 154 от КТ за ваканция. Да те са вид „ваканция", но нямат отношение към дебата за учебното време, а това изкривява общественото усещане за почивни и учебни дни.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg