Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

МАЙ - ЮНИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Яница Вълчева – Народните празници – средство за формиране на представи у децата от четвърта възрастова група за обичаите на българския народ
Нина Благова – Творческо кътче в детската градина
Златка Иванова – Деца помагат на деца
Антония Русева, Венцислава Димитрова, Янка Крушкова – Адаптация на детето в детската градина
Иванка Йорданова Кушева-Георгиева – Спортен тренинг с родители
Мария Димова – Формиране на представа за множество
Калбие Гаваз, Атидже Шишек – Медената питка
Христина Иванова – Годишните сезони
Венелина Желева, Теодора Чанева, Милена Антонова – Детето в света на пчелите
Ирена Михайлова – Моят град
Елена Узунова – Кои са тези фигури?

ЕТНОПЕДАГОГИКА
Ирина Колева, Нирен Хасанова – Образователна политика в междуетническа/междукултурна среда

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Митка Тодорова – Децата със специални образователни потребности и средата, която ги провокира

ИЗСЛЕДВАНЕ
Виолета Златева – Подготовка за четене с разбиране на 4-5 годишните деца

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Вероника Иванова – Стихотворения

СЦЕНАРИИ
Галя Велева, Румяна Свирецова – Пролетни приключения на Вятърко
Милена Николова, Толя Славова – Пролетни празници и обичаи
Ася Любенова, Зорница Петкова – Великденска забава
Вера Сейменова, Найле Пашова – Довиждане, детска градина
Юлияна Славова – Жътва се жъне

ЮБИЛЕЙ
Мария Върбанова – 45 години ДГ „Зора", гр. Роман

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg