Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" от своето учредяване е радетел за по-добро българско образование. В навечерието на 24 май синдикатът адмирира постигнатото от българските учители в трудните пандемични години и години на непрекъснато търсене на път за реформи, придружени от липсата на национален консенсус за визията на българското образование.

Международна конференция "Приобщаващото учене и предизвикателството на (не)споделените ценности"
2 юни 2022 г., София, парк-хотел "Москва", зала "Киев"

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
08:30-09:00 Регистрация

Синдикат „Образоване" към КТ „Подкрепа" прави своите предложения във връзка с изготвянето от Министерството на образоването и науката нова Наредба за провеждане на конкурси за директор на образователните институции.

ДО ПРЕМИЕРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО ФИНАНСОВИЯ МИНИСТЪР
ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДО ОСТС

ОТВОРЕНО ПИСМО - ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа", след като анализира внимателно финансовата ситуация на образователните институции в страната и отчете, че функционирането на огромна част от тях е критично.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" следи внимателно процеса по увеличение на работните заплати в системата на образованието. По направено проучване на Синдиката само 25,1% от работещите в системата на средното образоване са с увеличени работни заплати. Синдикат „Образование" е написал официално писмо до Министъра на образованието, с което настоява МОН незабавно да пристъпят към увеличение на работните заплати в унисон с договореностите в последния Анекс.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg