Международна конференция "Приобщаващото учене и предизвикателството на (не)споделените ценности"
2 юни 2022 г., София, парк-хотел "Москва", зала "Киев"

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
08:30-09:00 Регистрация

 

09:00-09:15 Представяне на проекта SMILE, Модела и електронния курс "Приобщаващо образование".
Прoектът насърчава развитието на приобщаваща училищна среда в Европа чрез разширяване на модела „Едно училище за всички" в партньорските страни.

09:15-10:10 Панелна дискусия: Как Моделът беше адаптиран в различните страни партньори, какви са поуките

10:15-10:45 Кафе пауза

10:45-11:30 Полезен опит от Румъния. Елза и Рамона Георгиу: "Усмивки за приобщаване"

11:30-12:15 Полезен опит от Португалия. Силвия Леал, Сузана Лукас, Марта Фернандес: "Приобщаващото образование - от хартията до практиката"

12:15-13:15 Почивка за обяд (осигурен обяд за всички участници)

13:15-14:00 Презентация и дискусия относно настъпващото в образованието - как приобщаваме децата бежанци, Анелия Младенова, МОН

14:00-14:30 Презентация и дискусия относно приобщаването на деца в риск - какво можем да направим при посттравматично стресово разстройство и травми при децата, Борислава Мечева, системен психотерапевт

14:30-15:00 Закриване и следващи стъпки, Ива Бонева

15:00 Кафе и свободни дискусии

---
Проектът „SMILE" („Разширяване на модела за приобщаващо учене в Европа") e финансиран от Европейската комисия по програма „Еразъм+". Той се изпълнява в периода 31.01.2019 – 30.06.2022 г. от Сдружение за споделено учене ЕЛА (България) - водещ партньор, ARCIL (Португалия), Four ELEMENTS (Гърция) и Fundatia EuroEd (Румъния)

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg