Синдикат „Образоване" към КТ „Подкрепа" прави своите предложения във връзка с изготвянето от Министерството на образоването и науката нова Наредба за провеждане на конкурси за директор на образователните институции.

ДО ПРЕМИЕРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО ФИНАНСОВИЯ МИНИСТЪР
ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДО ОСТС

ОТВОРЕНО ПИСМО - ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа", след като анализира внимателно финансовата ситуация на образователните институции в страната и отчете, че функционирането на огромна част от тях е критично.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" следи внимателно процеса по увеличение на работните заплати в системата на образованието. По направено проучване на Синдиката само 25,1% от работещите в системата на средното образоване са с увеличени работни заплати. Синдикат „Образование" е написал официално писмо до Министъра на образованието, с което настоява МОН незабавно да пристъпят към увеличение на работните заплати в унисон с договореностите в последния Анекс.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" приветства кампанията за деполитизация на управляващата коалиция, но дълбоко се съмнява, че само с текстуални промени ще се овладеят зловредните партийни интервенции срещу образователни институции и намеси в назначенията на директори и началници на РУО.

Синдикат „Образование" приветства началото на дебат за учебното време, ваканциите, натовареността на българските ученици и учители, учебното съдържание, учебните програми, учебниците. Началото на учебната година в този важен дебат е много малка и незначима част от същността на тази важна образователна политика.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg