Център за приобщаващо образование Ви кани на обучение на тема „Как да разработим работещи политика и процедури за закрила на детето в нашето училище".

Обучението ще акцентира върху ползите от разработването и прилагането на актуални и разпознаваеми политика и процедури за закрила на децата в рамките на училищната среда.

Има много причини за трудното завръщане на младите хора към учителската професия. Предполагам, че една от най-отблъскващите е високото ниво на стреса. Източници на стреса колкото искате – шум, напрежение, поведението на децата, трудната възраст на тийнейджърите, вечният натиск от недостигащото учебно време и големия обем учебен материал, преследването на резултати и постижения в различните форми на външно оценяване. Но има един източник, който съвсем непредизвикано създава непрестанно напрежение в системата – администрирането на образователния процес. Само едно предложение или решение е достатъчно за да разтресе цялата система по вертикалата. Примери в изобилие. Настоящата учебна година едвам е започнала, а вече се случиха няколко вълни на стресово раздрусване.

Ценност ли е семейното и училищно възпитание и трябва ли то да бъде оценявано?
Българското образование, съобразно потребностите на новото време, навлиза в нов етап от своето развитие. Предпоставките това да се случи далеч не са само в новия образователен закон и многобройните му съпътстващи наредби, в няколкото заложени образователни стратегии и концепции или в шумната заявка, че образованието е приоритет за държавата. То това с приоритета го слушаме всеки път преди избори вече трийсетина години. Безусловен и осъзнат от обществото ни факт е, че доброто образование дава големи шансове за изграждането на силна и просперираща държава. Този процес не може да се случи толкова бързо във времето, колкото ни се иска, защото това е дългосрочен проект, а плодовете от усилията неизбежно ще дойдат по-късно. Изправени сме пред убедителното доказателство, че посредственото образование много по-бързо гарантира упадъка на морала и духовното в държавата, обричайки на упадък и разгром самата държава. Без съмнение гражданското поведение и формирането на съзнание за гражданската държава се формира в училище. Една от основните функции на образователната система е формирането на знаещи, можещи, достойни и отговорни хора, добри човеци и граждани на свободна и демократична държава. Соченето с пръст и вменяването на вина за всички беди в държавата на образователните институции и на работещите в тях педагогически специалисти е непродуктивно, даже вредно и опасно за цялото общество.

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да ви поканим на международния форум "Креативно образование - педагогически практики, вдъхновени от идеите на сър Кен Робинсън и д-р Мария Монтесори", със специалното участие на Барбара Айзкъс - директор "Обучения" в MCI, London - най-голямата организация за обучение на Монтесори учители, който ще ви донесе много идеи и впечатления.

На 21. септември 2018 г. в "Музей за история на София" в столицата бяха отличени първите младежи, постигнали златното ниво на Международната награда на херцога на Единбург в България на състояла се Церемония по награждаване. Президентът Румен Радев, патрон на престижната младежка програма лично връчи значки и сертификати на седем младежи, които през последните две години са преминали през програмата и са развили ключови житейски и лидерски умения. Почетен гост на събитието бе и Генералния Секретар на Международната фондация на Наградата Джон Мей, който пристигна от Англия специално за церемонията.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg