Процесът на отлив от учителската професия е съпътстван от други негативни процеси и ако те не се преодолеят, то интересът към учителството ще продължи да затихва. Държавната политиката за подготовка, мотивиране и задържане на младите хора като учители в образователната система кореспондира с реализирането им в професия, която е обществено оценена и правителствено приоритизирана. С огорчение можем да заявим, че това все още не е така, но и може да се промени, макар и бавно, с добър план и стратегия на правителствено ниво, както и с целенасочено усилие за промяна на ценностната система на българското общество. Наложителна е и промяна на протоколите за комуникация между учители и родители, образователна система и медии.

Синдикат „Образование" заявява, че политиката по обхват и задържане на ученици в България за последните 30 години е неефективна и формална. Инструментите за въздействие на МОН са слаби, без достатъчна тежест и обществена подкрепа и неглижирани пренебрежително от политическата класа. Политиката за осигуряване на достъп до образование задължително се определя и реализира на ниво държава. В родната образователна система, по необясними причини, тази дейност и отговорност за неприбраните деца и ученици е прехвърлeна и вменeна на учители и директори, като всички правителства елегантно и високомерно са се освобождавали от нея и своята вина.

За първи път Наградата на ниво злато ще бъде връчена в България
От 30 август 2018 г. Международната награда на херцога на Единбург - България отваря конкурс за лицензиране на проактивни училища, които да предлагат програмата за личностно развитие и постижения на млади хора на възраст 14 -24 г. Училищата в цялата страна ще имат възможност да кандидатстват за придобиване на лиценз за независим оператор на престижната международна програма, развиваща лидерски умения чрез неформално образование. Програмата дава добавена стойност на образователния процес, като сертифицира всички знания и умения, придобити в извънкласните допълнителни дейности и утвърждава училището като привлекателно място и среда за развитие на младите хора.

Наближава времето да удари първият училищен звънец и да призове безгрижното детско ято отново в клас. Заедно с трепетите, свързани с началото на учебната година, нараства обаче вече традиционно и страхът от това дали ще има достатъчно учители, които да застанат пред учениците в първия учебен ден. Със страшна сили виси и въпросът дали високият брой пенсиониращи се учители ще бъде компенсиран от млади, мотивирани педагози, които да влязат и продължат своята кариера в родната ни образователна система.

Смартфонът е устройството, което притежават около 85% от българските ученици, а приблизително 95% процента от тях имат профил във Фейсбук. Моделите и цените на ученическите смартфони обикновено надвишават тези на техните родители, а средната им цена надвишава твърдо минималната работна заплата.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg