Център за приобщаващо образование обявява конкурс за приобщаващи педагогически практики
На 14 април 2018 г. във Велико Търново Център за приобщаващо образование организира Национална конференция „Приобщаващи образователни практики" 2018, част от национална кампания „Дни на приобщаването" 2018.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" е за нулева толерантност на всички форми на агресия, физическо и психическо насилие от всички участници в учебно-възпитателния процес. Адмирираме започналия национален дебат по тази наболяла тема, но едностранчивите призиви за ексклузивен контрол над педагогическите специалисти, на реваншизъм и „лов на вещици" от някои родителски кооперативи, на скандални медийни репортажи, разтягани като дъвки до пълно изтощение на аудиторията, вреди и срива и без това ниския рейтинг на българския учител. Случаят в детската градина в Бургас не е представителна извадка, която да дава обективна и точна картина на българската образователна система, която наистина прелива от проблеми и предубедени, манипулирани по безобразен демагогски начин, обществени реакции.

Идва краят на календарната 2017 година – време за равносметка и размисъл, за претегляне на постигнатото и недовършеното, време за нови планове и нови надежди. Измина година, в която просветната гилдия дискутираше най-много три теми: ще се увеличават ли учителските заплати, кога и с колко; учителите ще успеят ли да приберат липсващите ученици в училище и необходимостта от поетапно пенсиониране на педагогическите специалисти, за да не останем без учители. Тези три хипотези оставиха на следващата година трудната задача да ги приведе в изпълнение, което е добро като намерение, но е трудно за осъществяване.

Уважаеми колеги, и за 2018 година направете абонамент за
списание „ДЕТСКА ГРАДИНА"
(предишно заглавие „Дом, дете, детска градина")

С влизането на новия образователен закон на образователната сцена се появи нов играч, който беше утвърдил своето място през вековете, но неговите прояви и участия бяха строго фокусирани и ограничавани. И напук на традициите, субектът „Обществен съвет" влезе с летящ старт и зае трайни позиции във фундаментални сектори на средното образование. Този родителски орган, сякаш доразвил училищното настоятелство, много бързо го изпревари по влияние и самочувствие. Съгласно ЗПУО, „Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им". Съставът на ОС включва един представител на финансиращия орган-община и най-малко трима представители на родителите на децата или на учениците. С право на съвещателен глас в него могат да участват трима представители на ученическото самоуправление в училище, както и председателят на училищното настоятелство. Участието на председателя на училищното настоятелство в съвета с право на съвещателен глас е доста „иновативно" решение, защото нанася сериозен удар върху авторитета на вековното настоятелство и създава разделение между регламентите на родителското партниране.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg