С влизането на новия образователен закон на образователната сцена се появи нов играч, който беше утвърдил своето място през вековете, но неговите прояви и участия бяха строго фокусирани и ограничавани. И напук на традициите, субектът „Обществен съвет" влезе с летящ старт и зае трайни позиции във фундаментални сектори на средното образование. Този родителски орган, сякаш доразвил училищното настоятелство, много бързо го изпревари по влияние и самочувствие. Съгласно ЗПУО, „Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им". Съставът на ОС включва един представител на финансиращия орган-община и най-малко трима представители на родителите на децата или на учениците. С право на съвещателен глас в него могат да участват трима представители на ученическото самоуправление в училище, както и председателят на училищното настоятелство. Участието на председателя на училищното настоятелство в съвета с право на съвещателен глас е доста „иновативно" решение, защото нанася сериозен удар върху авторитета на вековното настоятелство и създава разделение между регламентите на родителското партниране.

Уважаеми колеги,
Център за приобщаващо образование има удоволствието да ви покани на най- големия форум за приобщаващо образование в страната.
Кога: 9-ти декември 2017 г. (събота)

През миналата учебна година в българското училище влязоха 800, а през тази учебна година - 3500 млади учители.
Това съобщи председателят на Синдиката на българските учители /СБУ/ Янка Такева на националната конференция "Ролята на наставничеството за професионалното развитие на младите учители".

Допълнително финансиране за професионални паралелки с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда е предвидено за следващата година.
Това съобщи пред журналисти в Пампорово министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

В „Комисията по образование и наука" в Парламента на Република България се разискваха някои особености, свързани с хоризонталното и вертикалното кариерно развитие на педагогическите специалисти. Синдикат „Образование" направи следната ретроспекция на възможностите и дефицитите на политиката на кариерните длъжности в образователната система.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg