ДО ПРЕМИЕРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО ФИНАНСОВИЯ МИНИСТЪР
ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДО ОСТС

ОТВОРЕНО ПИСМО - ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа", след като анализира внимателно финансовата ситуация на образователните институции в страната и отчете, че функционирането на огромна част от тях е критично.


Лавинообразното нарастване на средствата за издръжка, като цени на ток, енергийни източници, строителни материали, храна и други поставя огромен риск, не само за нормалното функциониране на образователните институции, но и за затваряне на училища и детски градини, поради невъзможност да плащат непосилните разходи за издръжка, както и да бъдат лишени от възможности за аварийни ремонти и частично обновяване на материалната база.
Преходните остатъци, които даваха известни финансова сигурност на училищата, които ги имат отдавна се изчерпаха. За съжаление набира скорост друга порочна практика в много общини да се задържат средства по единните разходни стандарти, които по закон трябва веднага да се трансферират в училищните бюджети. Това забавя последното увеличение на учителските заплати от 12.3%.
Синдикат „Образование" припомня, че според чл. 26 от КТД, подписан от министъра на образованието и социалните партньори, единните разходни стандарти за 2022 година се увеличават с не по малко от 20%, нещо което досега не се е случило. /Увеличението на ЕРС, при рекордна инфлация беше малко над 10% /
Затова Синдикат „Образование" предлага на Премиера на Република България, на Финансовия министър, на Министъра на образованието на науката и на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество:
1. При актуализация на държавния бюджет да бъдат заложени средства за увеличение на единните разходни стандарти с поне 30%;
2. Да бъде увеличена издръжката на образователните институции с не по-малко от 30%, през ЕРС;
3. Да бъдат увеличени работните заплати на работещите в сектора с не по малко от 15%, за да се гарантира постигнатия ръст през последните 5 години от 125% над СБРЗ за страната;
4. Държавата незабавно да предприеме действия за диференцирана данъчна политика към образователните институции, защото последните в Република България се третират като търговски предприятия. Нека да се освободят от ДДС средствата за издръжка – ток, парно, вода, ремонти и др. Нека училищата и детските градини да престанат да бъдат най-желания за министерство на финансите генератор на ДДС! Защото това са парите за нашите деца ;
5. Държавата незабавно да предприеме законови промени, като освободи образователните институции от данък сгради и такса смет.
Синдикат «Образование» е безкрайно обезпокоен от съществуващата ситуация, която може да доведе до протестни и стачни действия, но най-лошото би било затваряне на училища и детски градини от септември 2022, поради липса на финансови средства!

3.05.2022 г.                                                                  д-р Юлиян Петров

гр. София                                                                    председател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg