ПОЗИЦИЯ

На Синдикат „Образование" по повод на безмерната и засилваща се агресия в българското общество.

България днес е обхваната от последствията на моралната разруха от последните десетилетия. Крахът на традиционните ценности руши имунната система на гражданското общество. Налагания с години култ на мутрите и чалга културата, разбива традиционните християнски добродетели. Вече десетилетия неограничената и обхваната от порока свобода манифестира в българското общество, медии и училище. И взима своите жертви - нашите деца и пораснали ученици.

Синдикат "Образование" направи национално проучване, относно ефективността на готвените промените в Наредба № 11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, в частта по отношение на ограничаване на домашните работи.
На въпросите:

Синдикат „Образование" направи експертен анализ на резултатите от НВО и ДЗИ.
НВО в 4 клас е доказано неефективен формат на изпитване, който дава безкрайно изкривена и необективна оценка на началния етап в българското образование. Доказателството на тази хипотеза виждаме в огромен брой факти.

Синдикат „Образование" направи национално проучване относно провеждането на директорски конкурси по повод на това, че Наредба № 16 от 01.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование бе ситуирана от МОН, без да бъде обсъдена на Отраслов съвет за тристранно сътрудничество в системата на „Средното образование" и във връзка с решение №6467 на ВАС от 15.06.2023г. Нашето проучване е за състава на комисията и принципите на провеждане на конкурса във връзка с неговата професионална експертиза.

Синдикат „Образование" направи национално проучване по 12 важни приоритета в системата, приоритети пред новия образователен министър. Освен това направихме анализ на готовността за протести и стачка в очакване на новия бюджет за образование за 2023г.
Респондентите учители, служители и заинтересовани са подредили по важност образователните акценти и политики:

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg