Синдикат „Образование" категорично протестира срещу вменяването от МВР допълни отговорности към педагогически специалисти, които са в разрез с длъжностите характеристики на учителите. Изискването учителите да проверяват за бомби и взривни устройства не кореспондират с техните компетентности и е абсурдно да носят отговорности при вземане на подобни решения.

София Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" ще проведе своята XI Национална отчетно-изборна конференция на 6.04.2023 г. от 9.30 часа в зала „Опал" на хотел „Рамада".

Синдикат „Образование" заклеймява злонамерените действия на кибертерористите, които отправят виртуални заплахи, като отнемат основното права на образование на учениците е се опитват да всяват страх и ужас в национален мащаб.
Политиката за борба с фалшивите новини и тяхното негативно влияние върху образованието, възпитанието и крехката детска психика е основен приоритет на Синдикат „Образование" и МОН.

Синдикат „Образование", в партньорство с МОН определят като изключително важна политиката за привличане и задържане на млади учители в системата на образованието.
Младите учители в България са едва 15.26%, а над 70% от тях не издържат в образователната система още през първата година. Това, от своя страна, поддържа една рекордно висока средна възраст на българските педагози от 54 години, възраст, с десет години по-висока от средноевропейската.

Синдикат „Образование" продължава със своята класация за провалени и неработещи образователни политики в ЗПУО.
Политиката за „Допълнителна подкрепа", въведена от няколко години, е трасирана като една от най-неработещите, обхваната от бумащина и формализъм.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg