В новите образователни условия, които се определят от въвеждането на учебния предмет „Технологии и предприемачество", с особена сила се налага „новият-стар" въпрос, свързан с характера на учебните задачи с техническо, технологично и икономическо условие, които изграждат методическия базис на новата програмна концепция.

Калоян Дамянов – доктор по специална педагогика, Председател на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ)

Вече няколко седмици е факт дългоочаквания закон за предучи¬лищното и училищното образование. Много са причините обществото да иска промяна в училищните политики, защото отдавна резултати от образованието нямат нищо общо с очакванията и нагласите. Множество престижни международни скали отчитат, че България е в дъното на учи¬лищните постижения.
От друга страна вече почти 10 години учениците със специални об¬разователни потребности са част от класните стаи в почти всяко българско училище. По данни на Министерство на образованието и науката у нас близо 15000 деца и ученици със специални образователни потребности се обучават интегрирано с подкрепата на повече от 1200 ресурсни учители.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg