Освен децата на педагози, учителските внучета също ще имат предимство при приема за първи клас. Това става ясно от обявените критерии за подбор на най-малките ученици в 35-о СОУ „Добри Войников". В тях е записано, че деца и внуци на учители и служители от училището ще получават по 30 точки, с които ще участват в крайното класиране, пише в-к Монитор.
Деца, посещаващи детски градини в района на школото, пък ще получат по 10 или 5 точки в зависимост от степента на близост.
В повечето столични училища най-голяма тежест при класирането ще имат децата, чийто дом е в максимална близост до училището.

 

Зара Георгиева Данаилова-Стойнова – старши експерт по математика в РИО – Пловдив


Отдавна в публичното пространство витаят някои внушения, митове и легенди за математиците, математиката и преподаването ѝ в училище, които създават недотам позитивна нагласа у учениците към предмета. Освен това се явяват и демотивиращи фактори за изучаването му и съз-дават трудности на учителите, от които се очаква да формират интерес и позитивни нагласи към процеса на обучение у подрастващите. Ще се спра на най-често срещаните, някои от които са повтаряни като мантри и едва ли не са приети като постулати на принципа на повторената сто пъти неистина, която се превръща в истина. И така:

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg