Модерно методическо изследване

Проф. Кирил Димчев - СУ ,,Св. Климент Охридски"

1. Трудът на Бонка Димитрова Василева ,, Критическото мислене в обучението по български език" има качествата на модерно и стойностно методическо изследване. То е мотивирано от съвременни концепции за езиковото образование и е обосновано чрез фундаментални идеи на съвременните науки – методика, наукознание, културология, лингвистика, социолингвистика, психолингвистика, дидактика и пр. Авторката отчита резултатите от богатия си преподавателски опит, което ѝ помага да ориентира прагматично изложението в труда си.

Надежда Шишкова, учителка, гр. Пловдив

Клас, стани – Учителят пристига!
Шапки, долу!
Поклон!
На колене – пред българския учител!
Пред този, за когото моят учител от с. Найден Герово – Боян Илиев написа:
„Дали ще бъде българинът честен, разумен и дори войник велик, от теб зависи – скромен, неизвестен, от твоите уроци – миг след миг. Дали ще знае своя корен древен, от где дошъл е, в бой за що е мрял, защо към враговете бил е гневен, от теб зависи – млад и остарял. Учителю, накрая ще разкрия един секрет, наскоро сам узнал. Безсмъртен като зрънцето си в тия, в които щедро си добро посял!"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg