Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

МАЙ - ЮНИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ПОЗИЦИЯ
Маргарита Петрова – Училище мое, любов моя /не/обяснима!

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Зорница Ташева – Съвременен мениджмънт и иновативна практика в образователната институция

ОБУЧЕНИЕ
Анета Хаджиева-Митова – Технология за усвояване на знания и умения в обучението по история на цивилизации в шести клас чрез дейности в музея

КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО
Христо Кючуков – За комуникативната компетентност на учители по майчин ромски език

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
София Дамянова – Ролята на наставника в процеса на дуалното обучение

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Алексантър Кръстев– Функционалните възможности за развитие на децата и младежите според международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Любимка Габрова – Деца – игровизация – климатична грамотност
Ружа Попкочева – „STEM" обучението в детската градина – методология и същност
Милена Косева – Активиране и провокиране на партньорството в общуването чрез подвижните игри при 4-5 годишните деца в условията на детската градина

ПРОЧИТИ НА ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ДЕЦА
Петър Камбурски – Творчеството на Анета Дучева. (Анализ на книгата „Тони-Пони" и на приказката „Тото") /

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Дарина Георгиева, Мария Дишкова – Актуализирани идеи и практики на д-р Томас Гордън в полза на родителската общност. Международна образователна програма Трениране на успешни родители

ЧУЖДЕСТРАНЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ
Харалампия Сиристатиду – Силните и слабите страни на дигиталното училище

ИНТЕРВЮ
Анета Дучева – Добрата детска литература допринася много за ограмотяването

ГОДИШНИНИ
Надежда Кръстева, Йордан Колев – 135 години от приемането на първия Закон за пенсиите на учителите (1888). Пенсионната политика на министерството на народното просвещение /

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg