Синдикат „Образование", като анализира мнението на учители и директори смята, че учебният материал, формиращ НВО в седми клас и матурите в 12, не трябва да бъде редуциран и намаляван. Това е защото учебните теми ще бъдат взети и не е в интерес на учениците да се изключват едни или други части от изпитния конспект.


Огромна част от учебните часове на двата випуска бяха в режим на електронно обучение от разстояние, но това беше решение за запазване на човешки животи и безспорно си струваше. Този подход беше прилаган към цялата система, тъй че не са били толерирани едни или други ученици, паралелки или региони. Електронното обучение в България се провежда на добро европейско ниво и образователната система се справи отлично в създалата се ситуация.
Синдикат „Образование" е правил много изследвания през годината и установи важни истини за дигиталното образование.
По определени причини 31% от училищата нямат свой собствен електронен облак и не ползват електронна образователна платформа, което безспорно влияе на качеството на дигиталния учебен процес. Една трета от училищата и досега осъществяват образователна комуникация в режим на Shkolo, Zoom, Facebook,Viber, WhatsApp и др., което е проблем и трябва планирано и регламентирано да се помогне на тези училища да преодолеят този дефицит. А това означава, че трябва да се регламентира преподаването през истинска образователна платформа, каквито засега са Офис365 на Microsoft и Google Workspace за образование.
Друг установен проблем, който пречи на добрата електронно-образователна комуникация е изпълнението на ЗПУО в частта за задължително установяване на видео връзка.
В параграф 1, т. 29 от същия закон се казва: "Синхронно обучение от разстояние в електронна среда" е обучение от разстояние в електронна среда, при което обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа.
Липсата на включена камера е не само нарушение на образователния закон, за което засега липсват санкции. Изключените видеокамери на учениците генерират лоша или никаква социална комуникация и това вреди на качеството на електронния учебен процес. По данни на регионалните структури на Синдикат „Образование" в прогимназия и гимназия, малко над 20% включват камери при виртуалния учебен час.
Затова е необходимо в училищните правилници да се вмени на учениците задължение за включени камери, като предпоставка за присъствие.
Учениците, които са дигитално изключени от учебния процес са около 10%, като причина за това са липсите на устройства и достъп до интернет. За това на първо място би трябвало да се погрижат родителите на учениците, а след това и държавата с нейните социални инструменти. Но процентът на дигитално изключени ученици е равен на процента на учениците, които не са обхванати в редовния учебен процес.
Синдикат „Образование", като проучи мнението на десетки хиляди учители, категорично твърди, че НВО след 4 клас е лишено от образователна логика и трябва да бъде отменено. Учителите категорично не искат отмяна на матура и НВО в 7 клас, а само този изпит след начален етап.
Обучението в начален курс е една от политиките, които трябва да бъдат променени от комисията по образование в българския парламент.

12.04.2021 г.                                 д-р Юлиян Петров
гр. София                                      председател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg