Открито писмо

На Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" към министъра на здравеопазването
в Република България, по повод на напрежението в образователната система.

Уважаеми д-р Кацаров,

През последните дни в медийното пространоство се загатва за задължителен зелен сертификат за учителите в България. Какъв е вашият стратегически план за образователната система, за въвеждането на ОРЕС и диференцирания подход, за евентуално въвеждане на зелен сертификат към учители и ученици и за Вашите грижи като Министър на здравеопазването, за здравето на българските учители.


Образователната система е най-организирана и най-планомерна система в България, тя е най-голямата публична сфера и ефекта на брейнсторма не би бил приложим.
Затова уважаеми г-н Министър на Здравеопазването,
Българските учители искат да знаят сега:

• Ще бъде ли въведен зелен сертификат към българските учители?
• Ще бъде ли въведен зелен сертификат към ученици след 12 годишна или след 18 годишна възраст?
• Ако бъда въведен, какъв ще бъде гратисния период за неговото въвеждане?
• Зеленият сертификат ще има ли обвързаност с процента на заболеваемост?
Ако бъда въведен зелен сертификат, ще се осигурят ли безплатни антигенни тестове /3 пъти седмично/ за работещите в образователни институции, които все още не са ваксинирани?
• Каква ще бъде организацията от страна на МЗ при евентуално въвеждане на заления сертификат?
• Ако бъда въведен зелен сертификат, ще се осигурят ли пунктове за антигенни тестове във всяка образователна институция?
• Ще бъдат ли признати за учителите тестовете за антитела, при условие, че наша анкета установи, че 45% от работещите в системата са преболедували, но не са обявили това в РЗИ?
• Учители боледуващи от кои болести, ще получат зелен сертификат без ваксина?

Уважаеми господин министър,
Вероятно знаете, че неодобрението на въвеждането на зелен сертификат в образователната система е 86% срещу едва 12% одобрение и неговото неочаквано въвеждане ще блокира образователната система, ще доведе до отлив на учители и ще създаде брутални трудности на българските родители.
Близо 35% от българските учители казват, че биха напуснали системата при въвеждане на зален сертификат.
Освен това организиране на хибриден учебен процес, при липса на учители е невъзможен за организиране.
Преминаването в ОРЕС на начален етап води до огромни дефицити в учениците на тази възраст, а вредите за първокласниците ще бъдат непреодолими, при по-дълго прилагане на тази мярка.
Социалните партньори ви съветват да подобрите Вашата комуникация с Нас образователните експерти и нека диалогът, а не политическия дикат да бъде водещ при Вашите следващи решения и заповеди.
Синдикат „Образование" запазва своята готовност да реагира с всички възможни средства, включващи протести и стачка при липса на диалог в тази трудна ситуация.

22.10.2021г.                                                    д-р Юлиян Петров
гр. София                                                        Председател на
                                                                         Синдикат „Образование"
                                                                         към КТ „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg