Синдикат „Образование", в партньорство с МОН определят като изключително важна политиката за привличане и задържане на млади учители в системата на образованието.
Младите учители в България са едва 15.26%, а над 70% от тях не издържат в образователната система още през първата година. Това, от своя страна, поддържа една рекордно висока средна възраст на българските педагози от 54 години, възраст, с десет години по-висока от средноевропейската.


В момента едва 6.5% от учителите в България са на възраст до 29 г. Тези данни са устойчиви за последните 5 г.
Причините за текучеството са високият стрес от изискванията, сравнително по-ниските заплати, липса на социални умения, липса на чувство за подкрепа и интегриране , както и (назначаването им на срочни договори), че директорите имат право да прекратяват договорите в края на годината, както и голям обем административна тежест и допълнителни непедагогически дейности, с които са натоварени.
Като контрапункт нараства броят на студентите в педагогическите специалности, като за последните четири години само Пловдивският университет, който е най-добър в учителските дисциплини, е увеличил с една трета броя на кандидат-педагозите. Разбира се, съществуват още 12 ВУЗ -а, които подготвят учители, но и се разбира, че далеч не най-добрите ученици избират да станат учители.
Недостигът на учители съвсем не е отминал проблем, както невярно сочат някои анализатори. В София и някои големи градове този недостиг е безспорен, а в по-малките градове, поради бруталната безработица, този недостиг е по-малко осезаем.
При подобен тип анализи трябва да се вникне в трудностите на учителската професия и да се открият важните фактори, които отблъскват учителите от образователните институции.
Педагогическите специалисти /учители и директори/ понастоящем са 91 хиляди, но дали са достатъчни – категорично не.
Необходими са подпомагащи и асистиращи учители, необходими са администратори, необходими са наставници, необходими са медиатори.
След като анализира внимателно причините за отлив на млади учители, Синдикат „Образование", съвместно с МОН, ще работи за:
- Повишаване на рейтинга и статута на младите учители;
- Подобряване на общественото доверие и оптимизиране на институционалната подкрепа за младите в образователната система;
- Нулева толерантност към родителите, които не партнират на образователната институция и не осигуряват спазването на училищния правилник;
- Намаляване на институционалния натиск към младите учители;
- Намаляване на бумащината в системата;
- Активизиране на наставничеството и менторството към младите учители;
- Повишаване на мотивацията на новоназначените учители и техните наставници за задържане на новите педагози в професията;
- Създаване на обучителни програми за наставници на нови учители;
- Промяна в обучителните програми за педагогически специалности на висшите училища, за повече часове за практически знания;
- Привличане на младите учители в синдикалните организации като възможност за активна гражданска позиция и важна роля при градене на образователни политики.
Синдикат „Образование" работи от поне 10 години по приоритета за привличане и задържане на млади учители.
В момента Синдикатът работи в два големи европейски проекта, насочени към младите за системата учители.
Единият проект - NEST- обучава експерти от Регионалните управления на образованието по иновативна програма за наставници на новоназначени учители.
Другият проект е YouWell, който работи за задържане на младите учители чрез създаване на благоприятна среда за развитие, чрез обучение на старши и главни учители в прилагане на коучинг подхода за работа с млади учители.
Очевидно обаче, младите учители ще дойдат и ще останат в образователната система само и единствено с правилната национална политика, основана най-вече на експертизата на българските учители.
13.02.2023 г.                                             д-р Юлиян Петров
гр. София                                                председател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg