В Синдикат,,Образование" постъпиха многобройни сигнали от столични детски градини относно назряващ конфликт между работодатели-педагогически и непедагогочески персонал-родители по повод големия брой записани деца за присъствие през лятото и невъзможността персоналът в детските градини да ползва полагаемия си платен годишен отпуск.


Синдикат „Образование" предлага Столична община да осигури финансиране на заместници на персонала през лятото. За целта може да се използват студенти от същата специалност, тъй като не e учебен период. Може да се приложи и досегашната практика на затваряне на градините за 1 месец през лятото във връзка с извършване на ремонтни дейности.
Поради създалата се ситуация Синдикат ,,Образование" ще предложи на МОН да се създаде Национална програма, която да поеме финансирането на заместници на титулярните учители в детските градини през лятото.

16.06.2022 г.                                                  д-р Юлиян Петров
гр. София                                                      председател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg