Синдикат „Образование" направи национално проучване по 12 важни приоритета в системата, приоритети пред новия образователен министър. Освен това направихме анализ на готовността за протести и стачка в очакване на новия бюджет за образование за 2023г.
Респондентите учители, служители и заинтересовани са подредили по важност образователните акценти и политики:


1. Промяна на учебните планове, учебните програми с нови, освободени от големия обем и сближени с естетиката на ученика.
2. Незабавни промени в ЗПУО на база на досегашния анализ на синдикати и работодатели.
3. Стратегия на финансиране на образованието с 6% от БВП.
4. Ситуиране на компенсаторни механизми за запазване от професионален стрес и прегаряне на учители и директори, от които зависи качеството на българското образование.
5. Отмяна на Наредбата за приобщаващото образование и създаване на нова, на база експертизата на синдикати и работодатели.
6. Действащи санкции към ученици, които МОН и РУО да спрат да оспорват или отменят.
7. Незабавно спиране на политическото толериране на родителите, като последните се включат във възпитателния процес със задължения и права.
8. Специално внимание на възпитанието и граденето на ценности в образователните институции.
9. Финансиране на педагогически длъжности, от които образователната система има нужда: асистенти, медиатори, ресурсни учители, психолози, педагогически съветници, кариерни консултанти и др.
10. Нова наредба за изисквания към директорите на училища и детски градини и провеждане на конкурси с участието на представители на синдикати и работодатели.
11. Изграждане на ново отношение към българския ученик, основано на принципите на създаване на граждански умения.
12. Процес на преминаване на образование без задължителни учебници.

На въпроса „С колко трябва да се увеличат учителските заплати след гласуване на бюджета на РБ за 2023г." , 69,2 % от отговорилите очакват увеличение с 30%, 26% очакват увеличение с 20%, а останалите нямат мнение.
Подобно е разпределението в очакванията за това от кога да се увеличат заплатите, като 69,4% очакват увеличение от 1.01.2023г., а 26,7% очакват увеличението да се случи от 1.07.2023г.
56,2, или най-голям процент от анкетираните, са готови за ефективна национална стачка, ако няма увеличение на работните заплати. 17,1% са за символична предупредителна стачка, а 9,6% са за не завършване на учебната година.
93% от респондентите са убедени, че учителската заплата трябва да запази ниво 125% от СБРЗ за страната, а 91% смятат, че България не може да си позволи недофинансирано образование.
89,9% от участниците смятат, че финансирането на българското образование трябва да се осъществява като дългосрочна инвестиция, а само 2,9% смятат, че българската просвета трябва да се инвестира като разход.
От проучването следват няколко важни извода:
Най-важната промяна за българските учители е промяната на естетиката и структурата на учебно възпитателния процес. Незабавно трябва да се променят учебните планове и да се намали обема знание за сметка на прилагане на наученото в реализация.
Промяната на училищния закон е вече много важна, защото имаме експертизата от реализацията на образователните политики с ясната преценка кои от тях действат, кои, за съжаление, са фиктивни и кои са зловредни за българското образование.
На трето място респондентите класират по важност финансиране на образователната система, като тук се акцентира на дългосрочна стратегия за финансиране на просветата в България с достигане на поне 6% от БВП.
От останалите въпроси най-голяма за българското общество буди готовността за национална стачка при липса на нов бюджет за образование. От опит знаем, че подобна стачка може да блокира всички обществени и политически процеси в страната.

29.05.2023 г.                                                             д-р Юлиян Петров

гр. София                                                                 председател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg